Elektromobilita v ČR: rozvoj odpovídá situaci na trhu

V souvislosti se snahou Evropské unie o snižování emisí v dopravě mají i v České republice stále větší uplatnění elektromobily. Elektřiny pro ně je a zřejmě i bude dostatek, ale je třeba dobudovat infrastrukturu nabíjecích stanic, rozšířit nabídku elektromobilů na trhu a ještě více přizpůsobit legislativu.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2016.

Silniční doprava se v České republice podílí na celkové produkci emisí CO2 téměř 93 %, přičemž v EU činí tento podíl asi 22 procent. Podle odborníků vyprodukuje individuální automobilová doprava téměř stejné množství škodlivin, jako doprava nákladní a veřejná dohromady. Situace bývá zpravidla horší ve městech, kde je koncentrováno hodně lidí, proto se dá říci, že využití elektromobilů lze spatřovat zejména v městské a příměstské dopravě.

„Potenciál zdaleka není vyčerpán a prodej elektromobilů i v Česku bude mít stoupající tendenci. Omezením jsou krátké dojezdy většiny aktuálních vozů v kombinaci s vysokou cenou vozu oproti pořizovací ceně vozu se spalovacím motorem. Toto jsou základní překážky v současnosti nízkého využití elektromobilů v dopravě,“ potvrzuje Vladimír Vácha ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Podle Barbory Půlpánové ze společnosti ČEZ, a. s., je potenciál využití elektromobilů v ČR i ve světě obrovský i vzhledem ke snahám o snižování emisí. Spolu s rostoucím počtem elektromobilů ale musí ale probíhat výstavba dobíjecích stanic.

Evropskými lídry jsou skandinávské státy, zejména Norsko a dále Nizozemí s Dánskem. „Tyto země v minulosti zavedly subvence na pořízení elektromobilů a čistou mobilitu se snažily zvýhodnit celou řadou podpůrných opatření jako je možnost jízdy v pruzích pro veřejnou dopravu (v USA tzv. carpool), parkování zdarma a podobně,“ uvádí V. Vácha. „Česko je zatím na začátku. Buďme ale realisté. V nejbližší době neočekáváme, že bychom se dostali na úroveň Norska. Zatím by stačilo implementovat některé fungující modely podpory ze zahraničí a vybudovat silnou a fungující infrastrukturu,“ potvrzuje Petr Kolář ze společnosti NISSAN.

Automobilové společnosti pracují na vývoji nových typů elektromobilů, které dojezdové vzdálenosti na jedno nabití zvýší. Běžný elektromobil má dnes bezpečný dojezd okolo 100 km na jedno nabití, což může být pro určitý segment dostatečné, ale pro delší cestování je to omezující.

Energetické společnosti nejen vlastní či půjčují elektrovozy, ale spolupracují s výrobci aut na zlepšování potřebné infrastruktury. Například ČEZ v rámci projektu Elektromobilita spolupracuje s 50 partnery z řad automobilek, municipalit, obchodních center, komerčních subjektů i radnic po celé České republice. ČEZ aktuálně provozuje 66 veřejných dobíjecích stanic, z nich je 18 rychlodobíjecích. Pražská energetika, a. s., spolupracuje se značkami Volvo, BMW, Nissan. Zatím však chybí větší dostupnost tzv. rychlého nabíjení, tedy nabíjení v čase, který je zákazník ochoten akceptovat. V České republice také k výstavbě nabíjecí infrastruktury chybí i jednotné podmínky a procesy na úrovni municipalit a stavebních úřadů. Právě na tyto překážky se zaměřil Národní akční plán čistá mobilita. V případě, že stát aplikuje vydefinovaná opatření pro podporu čisté mobility, tzn. i elektromobility, lze očekávat příznivější a rychlejší rozvoj, než v případě jen volného tržního vývoje.

Eva Vítková

Obrázky:

Významným počinem v budování infrastruktury bylo zprovoznění největší nabíjecí stanice v ČR od společnosti E.ON v lokalitě Humpolec-Vystrkov poblíž dálnice D1. Foto archiv/E.ON

Společnost ČEZ vystavovala ve své expozici na jarním veletrhu For Energo v Praze také elektromobily různých značek. Foto Lucia Kováčová

Orientační spotřeba paliva a produkce CO2 při pohonu automobilů spalovacím motorem a elektromotorem. Zdroj: Jungmeier, 2011

Z čistých elektromobilů byla na veletrhu For Energo k vidění známá, luxusní a výkonná, ale tím pádem i drahá auta značky TESLA. Foto Lucia Kováčová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *