Energeticky úsporné osvětlení domácností

V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky některých světlených zdrojů na pulty prodejen, především klasických žárovek s příkonem 100 W. V září tohoto roku vstoupí v platnost další fáze nařízení a z trhu budou postupně stahovány klasické žárovky s příkonem nad 75 W.

Tento krok vyvolal mnoho otázek, diskusí a reakcí, zejména na téma existence kvalitních alternativ za klasické žárovky a formálních postupů, který umožňuje stažení výrobků z prodeje. Zastoupení Evropské komise v ČR a SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., proto společně připravily publikaci o energeticky šetrném osvětlování v domácnostech.

Publikace má za cíl představit vhodné náhrady obyčejných žárovek v souvislosti s jejich postupným stahováním, shrnuje základní technologie v osvětlování v domácnostech a upozorňuje na důležité aspekty při výběru nových světelných zdrojů. Součástí publikace je také shrnutí procesu stahování žárovek, vysvětlení postupu přijímání evropské legislativy a základní technické normy vztahující se ke světelným zdrojům používaným v domácnostech. V neposlední řadě publikace objasňuje časté otázky a mýty, které se objevují ve vztahu k novým světelným technologiím.

Publikace je volně ke stažení na stránkách: http://www.uspornespotrebice.cz/files/brozura-osvetlovani-domacnosti.pdf. Tištěnou verzi je možné objednat emailem na adresách seven@svn.cz nebo comm-rep-cz@ec.europa.eu, v sídle SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. (tel.: 224 252 115) a Zastoupení Evropské komise v ČR (tel.: 224 312 835) do vyčerpání zásob. Jako ukázku přinášíme jednu ze závěrečných kapitol.

 

Nejčastější mýty a polopravdy o kompaktních zářivkách…

Kompaktní zářivky mají negativní vliv na zdraví kvůli ultrafialovému a elektromagnetickému záření…

Technologie zářivek je již v současnosti přítomna ve většině prostorů určených pro práci i odpočinek. Při normálním používání nemají kompaktní zářivky žádný negativní dopad na zdraví. Potenciální podráždění nadměrně citlivých osob bylo zaznamenáno pouze v případě dlouhodobého vystavení působení zdroje na krátké vzdálenosti (např. méně než 20–30 cm). Podle studií EU žije v zemích Evropské unie asi 200 000 lidí, kteří mohou být kvůli specifickým nemocem citliví na světlo vydávané kompaktními zářivkami. Tyto účinky jsou zejména zapříčiněny ultrafialovým zářením a částečně také elektromagnetickým zařízením (které vydává předřadník v objímce kompaktní zářivky). Rozsah elektromagnetického záření se však podařilo v uplynulých letech výrazně omezit.

Celkově zdraví lidé, kteří netrpí žádnými specifickými nemocemi, v jejichž důsledku jsou příliš citliví na uvedené záření, nebudou ohroženi žádnými negativními zdravotními účinky, pokud nebudou trvale vystaveni působení světelného zdroje na extrémně krátké vzdálenosti.

 

Zářivky mají silný negativní účinek na životní prostředí, zejména, kvůli obsahu rtuti…

Rtuť se vyskytuje ve světelných zdrojích založených na technologii zářivek a je přítomna v některých typech výbojek určených pro průmyslové nebo veřejné osvětlení.

Do ceny těchto světelných zdrojů je započítán i tzv. recyklační poplatek. Jsou-li kompaktní zářivky likvidovány požadovaným způsobem, nevykazují žádné konkrétní negativní účinky na životní prostředí. Na kompaktní zářivky se vztahuje směrnice OEEZ a měly by být proto likvidovány stejně jako elektronický odpad. Nefunkční kompaktní zářivky by měly být vráceny maloobchodnímu prodejci nebo se musí likvidovat na konkrétních místech vyhrazených ke sběru elektronického odpadu.

V důsledku řízení nakládání s odpadem na základě této směrnice lze zabránit znečištění životního prostředí rtutí. Kompaktní zářivky se nesmí likvidovat s normálním domácím odpadem.

 

Na životnost světelných zdrojů má velký vliv to, jak často jsou zapínány a vypínány, a proto je životnost světelného zdroje mnohem kratší, než se často uvádí…

Pro současné kvalitní světelné zdroje platí, že časté zapínání a vypínání nemá vliv na jejich životnost. Na základě nejnovějších testů lze kvalitní světelné zdroje vypínat a zapínat mnohokrát denně po dobu 20–30 let. Na základě směrnice EuP musí výrobci uvádět očekávaný počet cyklů zapnutí/vypnutí do selhání. Díky tomu budou mít spotřebitelé k dispozici více informací, na jejichž základě se mohou rozhodovat při nakupování.

Levnější kompaktní zářivky (50–70 Kč) však mohou mít kratší životnost. Proto je důležité

vybrat si ten správný výrobek (viz kritéria vysvětlená v předchozí části).

 

 Světlo vydávané kompaktními zářivkami je nepříjemné a „studené“…

Technologie kompaktních zářivek je ve své podstatě shodná s technologií, která se již po desetiletí používá pro osvětlení kancelářských prostor (lineární zářivky). Za celou dobu se neobjevily žádné stížnosti na nízkou kvalitu osvětlení. Navzdory obecně rozšířenému mínění jsou na trhu k dispozici také kompaktní zářivky vydávající „teplé světlo“ s barvou světla obdobnou klasické žárovce. Spotřebitel si tak může vybrat barvu světla, která mu při použití v domácnosti bude příjemnější. Kvalita světla by měla být testována, aby si zákazník byl jistý, že si kupuje ten správný výrobek. Kontrolování a porovnávání světelných zdrojů je možné v profesionálních maloobchodních prodejnách. Barvy „teplá bílá“ se u zářivek označuje 2500 K, 2700 K, 825 nebo 827.

 

Vzhledem ke stahování klasických žárovek z trhu nebude nyní žádná

alternativa ke kompaktním zářivkám. Proto je třeba si udělat velké zásoby klasických

žárovek alespoň na několik let…

V případech, kde použití kompaktních zářivek není vhodné kvůli odlišné kvalitě světla, lze místo klasických žárovek používat halogenové žárovky nové generace. Vylepšené halogenové žárovky nové generace lze použít k přímému nahrazení standardních klasických žárovek se závity E27 a E14 a mají stejný design jako klasické žárovky (k dispozici je také design ve tvaru svíčkových žárovek). Tyto halogenové žárovky jsou o 30–50 % účinnější než klasické žárovky. Nakupovat zásoby klasických žárovek je tedy zbytečné.

 

Kompaktní zářivky blikají, bručí, obtížně startují a podobně…

Starší typy kompaktních zářivek s indukčními předřadníky skutečně blikaly (v závislosti na kmitočtu napájecí sítě). Blikání bylo sice na hranici vnímání lidskými smysly, nicméně mohlo působit rušivě. Navíc mohlo docházet k tzv. stroboskopickému efektu, kdy se nám točící se součást při určitých otáčkách jeví, jako by stála apod. Moderní kompaktní zářivky jsou vybavené elektronickými předřadníky, které pracují s frekvencemi o několik řádů vyššími a blikání zářivek tak není postřehnutelné. Elektronické předřadníky v moderních kompaktních zářivkách rovněž zcela minimalizují tzv. bručení.

Starší předřadníky neumožňovaly řádně předžhavit elektrody zářivky před připojením napětí, výsledkem bylo zkracování životnosti zářivky a několikeré bliknutí při opakovaných pokusech o zapálení výboje. Tento problém se již u moderních kompaktních zářivek nevyskytuje – startují napoprvé.

Oproti žárovce je ovšem zářivka stále o něco pomalejší. Vlastní zapálení výboje trvá necelou sekundu, náběh na plný světelný tok potom jednu až dvě minuty. Kvalitní výrobky musí splňovat podmínku náběhu na minimálně 80 % světelného výkonu do 60 sekund od zapnutí.

 

Kompaktní zářivky nelze stmívat…

Obyčejné kompaktní zářivky skutečně stmívat nelze. Pokud chcete kompaktní zářivku stmívat, pak je třeba zakoupit vhodný typ kompaktní zářivky, který je stmívatelný – tj. má možnost regulace. Tyto typy jsou příslušně označeny, obvykle jako „dimmable“ či pouze

„dim“.

 

 Žárovky se nepoužívají jen jako světelný zdroj, ale také

jako tepelný zdroj např. v teráriích. V obytných prostorech žárovka přispívá k vytápění….

Světelné zdroje by měly sloužit pouze ke svému účelu, tedy ke svícení. V teráriích lze použít speciální infračervené zdroje pro ohřev, případně lze využít halogenové žárovky.

Žárovka jako druh vytápění v bytových prostorech není vhodná z několika důvodů. Jako teplotní zdroj je žárovka umístěna obvykle velmi nevhodně (většinou u stropu). Rovněž cena elektrické energie není pro vytápění příznivá. V neposlední řadě je třeba zmínit, že v letních měsících může často nastat okamžik, kdy je třeba přebytečné teplo z místnosti naopak vyvětrat.

 

Čím dříve, tím levněji

Autoři publikace v závěru připomínají, že čím dříve obyčejnou žárovku nahradíme úspornou zářivkou, tím dříve začneme spořit energii i své finance (tipy pro nákup najdeme například na www.uspornespotrebice.cz). Doporučují jejich okamžitou výměna především v místech, kde svítíme nejčastěji. Každým dnem, kdy používáme klasickou žárovku, zbytečně platíme za elektřinu, která se z větší části přemění na teplo a ne na potřebné světlo.

Kdyby všechny čtyři miliony domácností v ČR vyměnily jednu 100W žárovku za 23W zářivku, za rok by tyto domácnosti ušetřily elektrickou energii v hodnotě více než jedné miliardy Kč a 350 tisíc tun CO2, což je stejné množství emisí, kterého by se dosáhlo odstavením 365 tisíc automobilů na jeden rok.

 

JiT (Zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.)

Celý článek je uveřejněn v čísle 5/10 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *