Fotovoltaické panely mohou ztížit hašení požáru

V okolí Mnichova nejsou běžné vesnice jako v Čechách, ale zemědělské farmy vzdálené od sebe i několik kilometrů. Téměř všechny střechy těchto farem, včetně stodol, mají při pohledu z letadla modrou barvu – jsou na nich instalovány fotovoltaické elektrárny (FVE). V Německu je boom střešních fotovoltaických elektráren, ale má to i některé negativní dopady. Například v oblasti protipožární ochrany.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2015.

Titulek článku o nebezpečí požárů FVE, který svého času vyšel v německém časopise FOCUS, je možné přeložit i jako „Připálená příležitost“. A výstražně zní i překlad hned první věty: „Z přetrvávajícího boomu solárních zařízení běhá německým hasičům mráz po zádech.“ Andrea Kattge z protipožární ochrany z Hamburku v článku říká: „Možnost ohrožení zásahových sil je značná“.
Jako řešení ochrany hasičů vidí němečtí odborníci především možnost odpojení FVE přímo u modulů. Tím by byl solární generátor izolován. Takové montážní prvky byly vyvinuty, zatím se však – i kvůli vysokým nákladům – na trhu neprosadily.

V Německu navíc hasičům vadí to, že neexistují žádné konkrétní předpisy o požární ochraně pro fotovoltaická zařízení. Střechy se tak často slunečními panely úplně zakrývají. Při boji s požárem pak taková obrovská elektrárna funguje jako poklop, který brání přístupu k požářišti z vnějšku, upozorňuje ve zmíněném článku zkušený požární odborník. Velké množství různých provedení modulů s různými možnostmi montáže a upevnění je navíc na překážku pro jednotné pokyny, jak při hasebních pracích postupovat.

Přesnější návod by měly zapotřebí i mnohé instalující firmy, zejména lajdácky namontované sestavy vedou opakovaně k vypuknutí požáru. Tak třeba Uli Motzer, likvidátor škod u würtembergské pojišťovny, poukazuje na nebezpečí vzestupu fotovoltaiky. „Je to lákavé pro mnoho nováčků z nejrůznějších oborů. Každý se cítí povolán, aby taková zařízení instaloval.“ Tuto lehkomyslnost kritizuje také Franz Josef Kun, profesor technických věd na vysoké škole v Albstadt-Sigmaringen. Drahé moduly podle něj často montují řemeslníci, kteří oboru rozumějí jen minimálně. Již dlouho požaduje pro tuto oblast zkoušku TÜV (Technické dozorčí sdružení). V oblasti solární energie však údajně zatím panují poměry jako na „divokém západě“. A jaká je situace v oblasti požární ochrany domů se střešními FVE v České republice?

Povolování a instalace fotovoltaických panelů na střechách budov v ČR se řídí stavebním zákonem a normami. Projektant, zpracovatel požárně bezpečnostního řešení, musí zhodnotit požární riziko s ohledem na případné použití fotovoltaických panelů z výrobků třídy reakce na oheň jiné než A1 nebo A2, posoudit odstupové vzdálenosti (s ohledem na možné uvolněné teplo) a v případě umístění těchto fotovolatických panelů na střeše objektu zhodnotit střešní plášť, zda odpovídá požadované klasifikaci z hlediska šíření požáru. Dále je nutno posoudit vypnutí fotovoltaických panelů.

V případě instalace technologie fotovoltaických panelů na střechách zejména stávajících objektů se jedná, podle názoru Hasičského záchranného sboru (HZS), zejména ve smyslu § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o skutečnost, která může bezpochyby negativně ovlivnit požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby.

Neodborná montáž FTV panelů a používání levných a nesprávných komponentů a kabelů v celém systému zvyšuje nebezpečí požáru. Také to může v již hořícím domě podstatně zkomplikovat a zpomalit zásah hasičů. Uvědomují si to i odborníci z Hasičského záchranného sboru, ale nemají dostatečnou oporu ve stavebním zákoně. Normy týkající se požární ochrany, toto sice řeší, ale nikdo to již důsledně nekontroluje. Po přijetí novely energetického zákona, která se týká i střešních FVE, bez souběžné úpravy stavebního zákona, se nebezpečí problémů v souvislosti s požární ochranou ještě zvýší.*

Ing. Miroslav Machalec, autorizovaný inženýr oborů Technika prostředí staveb, Technologická zařízení staveb

Obrázky:

Rozšíření střešních fotovoltaických elektráren bez souběžné úpravy stavebního zákona by i v ČR mohlo prohloubit již stávající problémy jejich protipožární ochrany. Foto archiv/redakce

Článek v německém časopise FOCUS o problémech hašení požárů střešních FVE obsahuje i schéma s návrhem ochrany: Vlevo je zapojení standardní, vpravo s nouzovým odpínačem u solárních článků, který zaručí odpojení a stav bez napětí (Legenda: Unter Spannung – pod napětím, Spanungslos – bez napětí, Vechselrichter – střídač, Einspeisezahler – elektroměr, Hausanschlus – domovní přípojka). Zdroj: FOCUS

Neodborná montáž FTV panelů a používání nesprávných komponentů a kabelů v celém systému zvyšuje nebezpečí požáru. Foto archiv/redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *