Geotermální energie – zdroje a jejich současné využívání

Atraktivním a perspektivním zdrojem alternativní energie se v současné době stává zemské teplo (geotermální energie). Celosvětově se zvyšuje zájem nejen o nízkoteplotní tepelná čerpadla, ale také o využití vysokoteplotní geotermální energie i přes to, že současné technologie jsou nákladné a poznání tepelného potenciálu vyžaduje odborné studie.

Geotermální energie je „trvalý“ tok geotermálního tepla z hloubky naší Země, který probíhá několik miliard let, prakticky již od jejího vzniku. Zájem o geotermální teplo souvisí především se snahou omezit emise oxidu uhličitého využíváním čisté ekologické energie v souvislosti s globálním oteplováním a s dalším úsilím o trvale udržitelný rozvoj naší planety. Podnětem zvýšeného zájmu o geotermální energii bylo i několik stadií ropné krize v druhé polovině 20. století a obavy z vyčerpávání klasických energetických zdrojů. Toto teplo se však lidstvo zatím nenaučilo dostatečně intenzivně využívat.

 

Geotermální energie má jako obnovitelný zdroj tyto nesporné výhody:

– je využitelná kdekoli na Zemi

– šetří životní prostředí jako ekologická tepelná energie

– z pohledu délky života na Zemi je stálá

– představuje úsporu jiných zdrojů tepelné energie

– je jedním z faktorů ochrany klimatu Země

– technologie potřebuje na povrchu Země jen malé plochy

– úplná automatizace využití zajišťuje bezpečnost provozu a snadnou obsluhu

– může zajistit nerušenou dodávku energie podle potřeby

– snižuje vyčerpávání jiných fosilních zdrojů energie na Zemi v celkovém i lokálním měřítku.

 

Plošné rozmístění geotermálního potenciálu na povrchu Země na kontinentech a v mořích je velmi proměnné. Rozlišují se geotermální systémy podle fyzikálně-chemických vlastností  a z geotermálního hlediska:

– Systémy pánevních struktur

– přírodní konvektivní hydrotermální

– geokomprimované termální struktury

– Systémy recentního vulkanizmu (magmatické)

– Systémy horkých hornin

– horkých suchých hornin

– horkých hornin s přírodním oběhem vody

 

Podle teploty vody se dělí v současné době na systémy o vysoké teplotě (nad 150 oC) pro výrobu elektrické energie (původně byla uvažována teplota od 130 °C výše, nyní se z ekonomického a technického hlediska tato hranice zvýšila na 150 °C) , o střední teplotě (90 – 150 oC) a o nízké teplotě (pod 90 oC).

 

Celosvětově se využití geotermální energie dostává v posledních letech do popředí zájmu, a to v prvé řadě v místech, kde její získání je technicky méně náročné a finančně méně riskantní. Zřetelný rozvoj je však sledovatelný i v oblastech geotermicky méně příhodných, avšak lokálně velmi energeticky potřebných. Výzkumné a realizační projekty využití geotermální energie jsou stále více podporovány vládami či finančními skupinami.

 

Celý článek je otištěn v čísle 4/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Vlastimil Myslil, CSc., Geoterm CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *