Hraje se o teplo z biomasy

Aktuálním tématem na naší politické i energetické scéně je spor o posunutí územních limitů těžby hnědého uhlí.

Zastánci argumentují hlavně naléhavou potřebou dalšího paliva pro centrální zásobování teplem a v dalším období i pro uhelné elektrárny, které mají na výrobě elektřiny v České republice stále největší podíl. Odpůrci rozšíření těžby poukazují na ekologické i ekonomické škody a navrhují jiné scénáře. Především diverzifikaci zdrojů a kogenerační výrobu tepla i elektřiny s využitím všech druhů energetické biomasy.

A aby toho nebylo dost, do hry o teplo nenápadně vstoupila i naše „atomová“ loby, kterou ani katastrofa v Japonsku neodrazuje od požadavků na výstavbu dalších bloků Temelína. Novým trumfem má být to, že kromě elektřiny mohou jaderní elektrárny dodávat i „čisté“ teplo pro domácnosti.

Když pomineme specifické postavení jaderných elektráren,, tak největší problém výrobců energie bude přístup k palivu. Již nyní velké teplárny a uhelné elektrárny spalují, kromě uhlí,  i tisíce tun biomasy, především lesní štěpky. Jenže tento zdroj vysychá a začíná konkurenční boj o biomasu. Ale kde ji vzít? Kromě lesa je v České republice k dispozici jen cíleně pěstovaná zemědělská biomasa a zde může dojít ke konfliktu mezi produkcí energie a potravin,

Dalším a zatím jen málo využitým „obnovitelným“ zdrojem energie jsou komunální odpady. V Česku jich ročně vznikne několik milionů tun. Menší díl se spálí ve spalovnách s využitím části tepla k vytápění. Většina odpadů, tříděných i netříděných, ale skončí na skládkách a zatím čeká na své další využití. Jenže prosadit u nás novou spalovnu, byť nejmodernější a s kogenerační jednotkou, je velmi obtížné. Přitom je to zařízení prokazatelně ekologické a ekonomické.

Jak to nakonec s energetickým využitím biomasy i odpadů dopadne, záleží také na zákonodárcích. Pořád totiž chybí zákon na podporu tepla z obnovitelných zdrojů. Odpůrci biomasy častou pokazují i na nepřiměřenou státní podporu OZE. To je částečně pravda a dotace se musí postupně snižovat. Jenže právě ekonomika, přesněji efektivita, se možná už brzy stane pro obnovitelné zdroje včetně biomasy výhodou. Ukazuje se totiž, že další požadavky na bezpečnost jaderných elektráren jejich stavbu tak prodraží, že se to už nevyplatí. A tento problém malým zdrojům na biomasu určitě nehrozí.

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *