Archiv pro rubriku: Biomasa

Filtr

Biomasa při výrobě tepla ve Švédsku

Švédsko je jednou ze zemí Evropy, která je, zdá se, na úspěšné cestě směrem k úplné nezávislosti na fosilních zdrojích. Desítky let budovaná strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE), kterou charakterizuje především dobře fungující systém zelených certifikátů a uhlíkové daně, se jasně odráží v klesající spotřebě ropy a zemního plynu....

Kategorie: Biomasa

Sklizeň japonského topolu a jeho využití k vytápění

Výroba tepla přímo z dřevní biomasy je vhodná z ekologického i ekonomického hlediska. Jednou z možností je spalování japonského topolu – rychlerostoucí dřeviny, kterou si můžete sami vypěstovat během několika let. V prvním letošním čísle Energie 21 jsme psali u založení plantáže japonského topolu (JT). V tomto čísle se věnujeme...

Kategorie: Biomasa

Osvobození od daně u zdrojů energie z biomasy

Prvního ledna 2016 nabude účinnosti zákon č. 23/2015 Sb. ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tím se změní i podmínky pro osvobození od daně z nemovitých věcí ve vztahu k využívání biomasy. Zpřísňuje se podmínka...

Kategorie: Biomasa

Revize kotlů se blíží. Je na čase si pořídit nový

Revize kotlů na pevná paliva, tedy i na biomasu, se relativně pomalu, ale zato jistě přibližuje. Od 1. ledna 2017 budou mít domácnosti povinnost předložit revizi svého kotle, kamen nebo krbu na dřevo, pelety, uhlí a další pevná paliva. Kdo revizi mít nebude, tomu hrozí pokuta až 20 tisíc korun....

Kategorie: Biomasa

Lesnická tradice coby nová příležitost pro biomasu

Biomasa tvoří nezanedbatelnou součást české energetiky. Navíc energetických zdrojů, které ji využívají, nadále přibývá. Také menší města a venkovské obce budují výtopny na biomasu. Proto by pro ně mohla být důležitá těžba dřeva z takzvaných pařezin, která v posledních letech začíná rezonovat v českém lesnictví i ochraně přírody.

Kategorie: Biomasa

Efektivní a ekologické zpracování biomasy

(JiT) - Rakouská společnost Komptech, jeden z dominantních evropských a světových dodavatelů technologií pro přípravu a využití tzv. odpadní biomasy a komunálního odpadu, uspořádala ve dnech 27. a 28. května ve své německé pobočce v Oelde prezentační akci pod názvem Green efficiency days. Akci navštívili i zástupci zhruba desítky firem...

Kategorie: Biomasa

Výstava nabídla kotle na biomasu

V únoru proběhl v Praze veletrh Moderní vytápění, kde bylo patrné, že trh s kotli na tuhá paliva je v poslední době podrobován legislativnímu tlaku na zvyšování účinnosti a bezpečnosti kotlů stejně tak jako nižší tvorbě emisí znečišťujících látek. Postupné zpřísňování limitů vyvrcholí v roce 2020, kdy se budou smět...

Kategorie: Biomasa

Palivo z polí hoří efektivně a bez emisí

Nejlevnější palivo z rostlinné biomasy vzniká jako vedlejší produkt při pěstování a zpracování zemědělských plodin. Jsou to posklizňové zbytky, hlavně sláma z obilnin a olejnin, dřevní piliny, případně použitý papír apod. Jejich proměna v teplo probíhá v různých otopných systémech. Nejefektivnější jsou automatické kotle na dřevní nebo rostlinné pelety, případně...

Kategorie: Biomasa

Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet

V Berlíně a Welsu před časem proběhly významné energetické konference, které se věnovaly dřevním peletám a jejich úloze ve vytápění. Byly zde představeny detailní popisy globálních trhů s peletami a podrobné analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet za uplynulý rok. Obě konference ukázaly trendy v této branži především z...

Kategorie: Biomasa

Založení plantáže rychlerostoucího japonského topolu

S plantážemi rychlerostoucích dřevin se v České republice setkáváme stále častěji. Kolem této problematiky se ale stále objevuje mnoho nepřesných informací. Proto v tomto čísle časopisu poskytujeme zevrubný návod na založení plantáže japonského topolu a její údržbu po výsadbě tak, jak to máme ověřeno naší mnohaletou praxí. V říjnovém čísle...

Kategorie: Biomasa