Archiv pro rubriku: Sluneční energie

Filtr

Případová studie systému absorpčního solárního chlazení

V posledních letech se výrazně zlepšují tepelně-technické vlastnosti obvodových plášťů budov a rozvíjejí se systémy, jež zajišťují stabilní tepelně-vlhkostní mikroklima uvnitř budovy v zimním období při velmi nízké spotřebě energie. Důležité je však hledat i nízkoenergetické způsoby chlazení budov v letním období. Jednou z alternativ ke kompresorovým systémům je absorpční...

Kategorie: Sluneční energie

Fotovoltaické panely mohou ztížit hašení požáru

V okolí Mnichova nejsou běžné vesnice jako v Čechách, ale zemědělské farmy vzdálené od sebe i několik kilometrů. Téměř všechny střechy těchto farem, včetně stodol, mají při pohledu z letadla modrou barvu – jsou na nich instalovány fotovoltaické elektrárny (FVE). V Německu je boom střešních fotovoltaických elektráren, ale má to...

Kategorie: Sluneční energie

Hybridný kolektor – elektrina a teplo v jednom

V súčasnej dobe je stále aktuálnou témou efektívne využívanie slnečnej energie. Časť zástancov využívania slnečnej energie uprednostňuje výrobu elektrickej energie a ďalšia časť dáva prednosť výrobe tepelnej energie. Na trhu so solárnou technikou sa ale objavujú solárne hybridné kolektory, ktoré dokážu tento rozpoltený názor spojiť v jeden systém.

Kategorie: Sluneční energie

Solární průkopník, který se nevzdává

Společnost JUFA, s. r. o., patří mezi první investory do solárních elektráren v České republice. Po osmi letech působení v oboru má za sebou zkušenosti s developmentem, výstavbou, optimalizací výroby i pozdějším nákupem projektů. Akvizice nových projektů se JUFA nevzdává ani po retroaktivních zásazích do podpory obnovitelných zdrojů. Jaké jsou...

Kategorie: Sluneční energie

Solární systémy s akumulací tepla

V článku jsou zpracovány výsledky simulační analýzy solárního systému s dlouhodobou akumulací tepla. Analýza je provedena na několika variantách systému s teplovodním zásobníkem, vždy při stejných okrajových podmínkách. Hodnoticím faktorem je dosažené solární pokrytí, případně hodnoty topného faktoru pro systémy s tepelným čerpadlem.

Kategorie: Sluneční energie

Fotovoltaická elektrárna na střeše domu – 2

Novela energetického zákona (NEZ) projednávaná v současnosti naší legislativou otevírá možnost připojovat nové mikrozdroje o výkonu do 10 kW s tím, že budou tolerovány přetoky nespotřebované solární elektřiny do distribuční sítě. Návrh ve stávajícím znění obsahuje významná administrativní zjednodušení pro zájemce o stavbu malých fotovoltaických elektráren (FVE) – především konec...

Kategorie: Sluneční energie

Nová konstrukce plochého vakuového solárního kolektoru

Příspěvek ukazuje na možnosti zvýšení efektivity plochého solárního kolektoru využívajícího ploché vakuové dvojsklo jako krycí zasklení. Výsledky teoretického modelování ukazují, že v případě použití pokročilého vakuového dvojskla se speciálním nízkoemisivním povlakem (emisivita 20 %, propustnost slunečního záření 80 %) je možné dosáhnout parametrů účinnosti významně převyšujících hodnoty běžné u trubkových...

Kategorie: Sluneční energie

Posouzení řešení důsledků solárního odvodu

V tomto roce i v letech předchozích bylo ve správním a ústavním soudnictví vydáno poměrně značné množství rozhodnutí, vztahujících se ke snahám o řešení negativních důsledků zavedení odvodu ze slunečního záření, reagujících na názor Ústavního soudu v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. 5. 2012, že tento...

Kategorie: Sluneční energie