Společná výroba tepla z biomasy a slunečního záření

Na úrovni rodinného bydlení se také u nás prosazuje kombinace systému moderního kotle na palivové dřevo nebo pelety se solárním termickým systémem. Investoři do takto kombinovaných technologií přitom sledují jak snížení provozních výdajů za energie, tak zvýšení komfortu obsluhy zařízení. Významný je i pozitivní vliv na životní prostředí snížením emisí z lokálního topeniště

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2016.

Přídavnou instalací solárního termického systému k modernímu kotli na biomasu je možné zajistit zásobování rodinného či bytového domu teplou vodou bez dalších nákladů a bez úniku emisí po celý rok i mimo topnou sezónu. Kotel tak není nutné provozovat zhruba 100 dní v roce v období, kdy nejsou pro zátop příznivé tahové a rozptylové podmínky. Současně se sníží i množství potřebného paliva a prostorové nároky na jeho uskladnění.

Příkladem kombinace peletového kotle se solárními kolektory je otopný systém v rodinném domě v podhůří Orlických hor. V něm starší manželé vyměnili starý kotel na uhlí za automatický kotel na dřevní pelety Biopel 20 od českého výrobce OPOP. Jejich hlavním cílem bylo získat komfortnější a čistší provoz vytápění. Kotel s výkonem 20 kW je umístěn místo původního kotle a násypka na pelety je v místnosti bývalé uhelny, kde se nyní nachází sklad pelet. Do kotle palivo dávkuje prodloužený podavač, který otvorem prostupuje stěnu mezi místnostmi.

Kombinace kolektorů s kotlem na dřevo mají v rodinném domku na Pardubicku, vybaveném zplynovacím kotlem od tradičního českého výrobce Atmos. Kotel typu C20S o výkonu 25 kW je napojen do akumulačního zásobníku o objemu 1000 litrů s nerezovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Ve spodní části zásobníku je umístěn výměník s napojeným solárním systém. Ten je složen ze solární stanice s čerpadlem, regulací a expanzní nádobou a je napojen na pět kolektorů Suntime českého výrobce Propuls Solar. Solární kolektory o celkové ploše 10 m2 dokáží za rok do systému dodat zhruba 6000 kWh energie.

Úvaha nad kombinací nového kotle na biomasu a technologie solárního systému dostává širší rozměr i díky aktuálním dotačním titulům, které v současné době majitelé rodinných domů mohou využít. Spolu s Kotlíkovou dotací na nový kotel ve výši až 85 % lze žádat i o dotaci na solární systém z dotačního programu Nová zelená úsporám. Investice do solárního systému se tím sníží také o 50 %.

Od roku 2015 platí povinnost zajistit instalaci pouze kvalifikovaným topenářem, který má platné osvědčení o získání profesní kvalifikace pro instalovaný zdroj tepla. Instalace kombinovaných systémů skutečně prověří kvality topenáře, neboť se jedná o složitější projekt i realizaci. Zajímavé je, že topenářů, kteří jsou držiteli více osvědčení, se objevuje relativně velké množství. V databázi topenaridotace.cz, kde je možno topenáře nalézt, je celkem přes 2000 záznamů o osobách a osvědčeních pro instalace nebo revize zdrojů tepla.

Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Jaroslav Bečvář

Obrázky:

V rodinném domě v podhůří Orlických hor majitelé vyměnili kotel na uhlí za automatický kotel na dřevní pelety Biopel 20 a systém propojili s kolektory. Foto autoři

V rodinném domku na Pardubicku je zplynovací kotel Atmos napojen do akumulačního zásobníku s napojením na kolektory Suntime. Foto autoři

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *