Naším cílem je vytvářet podmínky

V pavilonu Z brněnského výstaviště je pro návštěvníky veletrhu Biomasa již tradičně připraven bohatý program přednášek a seminářů. Na programu se podílí i CZ Biom – České sdružení pro biomasu, které sdružuje provozovatele zařízení na využití biomasy v tom nejširším slova smyslu – celkem dnes zastupuje více než 200 firem. Předseda sdružení Ing. Jan Habart, Ph.D., nás krátce informoval o aktuální činnosti.

Rozhovor vyšel v časopisu Energie 21 č. 2/2016.

Čemu se nyní v CZ Biomu nejvíce věnujete?

Naším dlouhodobým cílem je vytvářet podmínky pro kvalitní podnikání v oblasti využití biomasy. V předchozích letech jsme se věnovali zejména rozvoji odvětví. V současnosti se zaměřujeme spíše na zajištění stability tohoto sektoru bez dodatečných a nepředvídatelných zásahů státu.

Již delší dobu se také věnujeme problematice notifikace zákona o obnovitelných zdrojích Evropskou komisí, konkrétně Generálním ředitelstvím pro ochranu hospodářské soutěže. To je problém, který potenciálně ohrožuje všechny provozovatele bioplynových stanic a tepláren spalujících biomasu uvedených do provozu před rokem 2013. Proces je to bohužel neveřejný. Jeho důsledkem přitom může být zavádění retroaktivních opatření, která ohrozí legitimní očekávání podnikatelů v našem oboru ohledně návratnosti investic.

Jaké příležitosti mají naši zemědělci aktuálně?

Očekáváme, že v průběhu letošního roku budou opět vypsány dotace na výstavbu bioplynových stanic, a to zejména ve formě tzv. provozní podpory tepla. Bioplynové stanice, které budou využívat zejména kejdu prasat nebo skotu, mohou využít též připravovanou dotaci z Programu rozvoje venkova.

U zemědělských provozů, které mají větší spotřebu tepla, je na zvážení, zda neinvestovat do kotle na biomasu, který může spalovat dřevní štěpku, případně seno či slámu. V zemědělství jsou to paliva obvykle dobře dostupná a představují tak zajímavou volbu.

Působíte i na zemědělské univerzitě. Na čem pracujete?

Práce na České zemědělské univerzitě je tak trochu koníčkem. Snažím se pro kolegy, kteří jsou zde na plný úvazek, vytvářet určitý most s praxí, s potřebami běžných zemědělců. Naopak také s hledáním zájemců, kteří chtějí v praxi zkoušet některé vědecké poznatky. Zmínit mohu například využití digestátu pro výrobu substrátů nebo využití popela ze spalování slámy či dřevní štěpky na orné půdě. Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů vedu také dva předměty – obnovitelné zdroje energie a tuhé odpady.

Red (Zdroj: CZ Biom)

Obrázek:

Ing. Jan Habart, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *