Sázka na biomasu se městu vyplatila

Soustavný pokles zásob tradičních zdrojů energie a s tím spojený nárůst jejich cen nutí k hledání alternativ. Jedním z prvních českých měst, které se rozhodly využívat obnovitelné zdroje energie – konkrétně spalování biomasy, jsou Trhové Sviny. Toto jihočeské město s pěti tisíci obyvateli leží zhruba 20 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic.

Pro letité zkušenosti, jež třeba poslouží jako motivace dalších zájemců o danou problematiku, jsme se vypravili k hlavnímu iniciátorovi projektu, jednateli firmy Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny, spol. s r. o., Jiřímu Štojdlovi.

„Když jsem do podniku před dvaceti lety nastoupil, energie pro město se vyráběla v zastaralých uhelných kotlích s nadlimitními emisemi škodlivin. Proto byly brzy nahrazeny třemi kotli na zemní plyn. Zhruba od roku 1995 jsem shromažďoval informace o cenách plynu, které ukazovaly na jejich velký růst v blízké budoucnosti. Tehdejší cena zemního plynu byla koruna padesát za kubík. V roce 2010 jsem ji odhadl na deset korun a ukázalo se, že jsem ji ještě podhodnotil,“ uvedl Jiří Štojdl a pokračoval: „Se zástupci města jsme tak začali hledat alternativy. Naší pozornosti neušlo ani spalování biomasy, ale tento pojem byl ještě v polovině devadesátých let velkou neznámou. Tehdy nikdo nevěděl, co s pilinami, hoblinami, odřezky dřeva, kůrou či štěpkou. Tato dnes velmi cenná surovina končila obyčejně na skládkách, v lesích nebo se jí zavážely lomy.

První žádost o dotaci na ministerstvu životního prostředí byla neúspěšná s odůvodněním, že plynu je dost a bude se dotovat především jeho využití. Nakonec jsme si vzali na realizaci projektu vytápění města biomasou dvacetimilionový úvěr, po třech milionech přispěli Česká energetická agentura a rakouské ministerstvo životního prostředí.“ Záhy poté mohl být začátkem listopadu 1999 v Trhových Svinech uveden do provozu první kotel na biomasu o výkonu 2,5 MW od rakouské firmy Kohlbach, který se stal hlavním zdrojem tepla pro spotřebitele.

Díky tomuto prozíravému a především rychlému kroku se podařilo snížit náklady na vytápění města a jeho objektů mezi lety 1998 a 2001 z téměř 9,5 milionu korun asi na 4,7 milionu, tedy na polovinu. Současně se snížila zátěž životního prostředí. V roce 2000 byly v teplárně uvedeny do provozu i dvě malé kogenerační jednotky Tedom, z nichž každá má 22 kW elektrický a 40 kW tepelný výkon. Teplo a elektrická energie se využívá pro vlastní spotřebu kotelny.

V roce 2004 byl spuštěn druhý biomasový kotel Kohlbach o výkonu 3,5 MW a současně byla v teplárně instalována, jako jedna z prvních v této části Evropy, kogenerační jednotka na principu ORC (Organický Rankinův Cyklus) o tepelném výkonu 2,8 MWte a elektrickém výkonu 600 kWel. Dodavatelem byla firma Turboden. Obě dodavatelské společnosti zastupuje na českém a slovenském trhu firma Schiestl, s. r. o., jejíž nabídka zvítězila ve výběrovém řízení.

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autor: Jan Kroupa

Obrázek: Jiří Štojdl u „srdce“ systému ORC, tedy turbíny (vpravo) a generátoru

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *