Sluneční svět v rakouském Großschönau

Snaha o maximální využití místních obnovitelných zdrojů energie je v řadě obcí a měst západní Evropy běžná. Mnohé regiony si vytkly za cíl dosáhnout stoprocentní energetické soběstačnosti na bázi OZE a některé toho už také dosáhly. Příběh malé rakouské obce Großschönau nedaleko českých hranic je však v evropském kontextu mimořádný.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2016.

Z upravené návsi stoupám kolem budovy obecního úřadu a několika rodinných domů na tzv. Sonnenplatz. Jak už název napovídá, hlavní roli tu hraje Slunce jako symbol světla, energie a budoucnosti. „Těchto pět pasivních domů jsme dokončili v roce 2007 a nabídli jsme je zájemcům k otestování, tak jak se pronajímají prázdninové domy,“ říká starosta obce Martin Bruckner.

Obec najala nejlepší architekty z Francie, Kanady, Německa a dalších zemí, kteří navrhli pětici pasivních domů různé velikosti a vzhledu. Všechny domy využívají v maximální míře přírodní materiály, některé z nich jsou vybaveny fotovoltaikou a zařízením na využití dešťové vody. Cílem bylo ukázat přednosti těchto domů a rozptýlit obavy, které se kolem nich objevují – např. že v nich plesniví stěny, že vzduchový výměník způsobuje hluk apod.

Další objekt na Sonnenplatzu – Výzkumné a kompetenční centrum pro stavby a energie – vznikl v roce 2011. Centrum má za sebou několik výzkumných projektů, např. dotazníkové zjišťování energetické spotřeby ve veřejných budovách v různých evropských zemích, jehož výsledky byly předány Evropské komisi v Bruselu.

Sonnenwelt (Sluneční svět) je evropsky ojedinělá multimediální výstava, kterou obec otevřela v roce 2013 a v následujícím roce za ni obdržela prestižní rakouskou cenu za ochranu klimatu. Objekt je energeticky plusový, vybavený nejmodernější fotovoltaikou a zásobníkem elektřiny. I tak dokážou panely ještě generovat přebytky a dodávat je do sítě.

Autoři výstavy využili příležitosti ukázat, v jakém přepychu dnes oproti předešlým generacím žijeme – zatímco dnes se mnozí z nás honí za nejnovějšími modely různých „chytrých“ věcí, na začátku 19. století většina lidí neznala tekoucí vodu ani elektřinu. Vtipná interaktivní hra dává nahlédnout, co lidé vlastně dělali, když si mohli večer jen krátce přisvítit olejovou lampou – a jak se jejich život změnil, když se noc mohla proměnit v den.

Veletrh byl zlomem, který vesnici proslavil daleko za hranicemi regionu. Letos se na něj sjelo kolem 250 vystavovatelů z celého Rakouska, kteří tu prezentovali své produkty a služby z oblasti úsporného stavitelství, elektromobility, inteligentních sítí, ale i např. akupunktury a zdravého životního stylu.

Úspěch Großschönau táhne dopředu i další obce v okolí. Vznikl modelový energetický region Lainsitztal (údolí Lužnice), který si dal za cíl dosáhnout do roku 2030 energetické soběstačnosti na bázi obnovitelných zdrojů. Do projektu jsou zapojeny prakticky všechny školy v regionu, jejichž žáci ve spolupráci s experty zpracovávají vlastní projekty energetických úspor. Jedním z cílů je i rozvoj elektromobility – letos se např. region rozhodl přispět svým obyvatelům na pořízení elektromobilu částkou 500 eur.

Konečně má iniciativa vzešlá z Großschönau ještě jeden efekt: lidé nacházejí smysluplná pracovní místa tam, kde  žijí, což  zpětně prospívá obecním rozpočtům. Z bývalého zapadákova na konci světa se pomalu, ale jistě stává prestižní adresa.*

Jakub Šiška

Obrázky:

Obec již v roce 2007 postavila pět pasivních domů různé velikosti a vzhledu a nabízela je zájemcům k pobytu a otestování. Foto archiv/Wikimedia

V tomto energeticky soběstačném objektu je umístěna evropsky ojedinělá multimediální výstava Sonnenwelt (Sluneční svět). Foto archiv/Wikimedia

Výstava je ideální prostor pro výuku prakticky všech školních předmětů. Foto archiv/Sonnenwelt (Klaus Pichler)

Iniciativa z Großschönau dokazuje, že lidé mohou najít pracovní místa tam, kde žijí, a z bývalého „zapadákova“ se stává prestižní adresa. Foto archiv/Sonnenwelt

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *