Zdroje obnovitelné a neobnovitelné

Fotografie na titulní stránce je sice orámována logem Energie 21 a upoutávkami na obsah prvního letošního čísla, ale stejně dobře by se vyjímala na titulu magazínu o ekologii a přírodě. A není na tom nic překvapivého, vždyť souvislost mezi obnovitelnými zdroji energie a přírodou je zřejmá a známá. Již méně je ale známo, že jde o vztah skutečně hluboký a zásadní, směřující až k energetickému srdci naší planetární soustavy – ke Slunci.

Ve čtvrtém čísle ročníku 2011 přírodovědec Radoslav Štědroň seznámil čtenáře s důležitou, ale zatím málo respektovanou definicí zdrojů energie na Zemi. Český geograf profesor Libor Krajíček již před padesáti lety rozdělil zdroje na nevyčerpatelné a vyčerpatelné. Ty vyčerpatelné pak dál rozdělil na obnovitelní a neobnovitelné. Při bližším zkoumání definice zjistíme, že přesně o to právě jde…

Profesor Krajíček upozornil, že skutečně nevyčerpatelnými zdroji energie jsou v prvé řadě Slunce a v druhé řadě vnitřní teplo naší planety. Životnost Slunce je totiž odhadována na asi 15 miliard let, a to je v porovnání s délkou existence civilizace vpravdě nekonečno. A pokud bude svítit Slunce, bude vyzařovat teplo i Země.

Sluneční energie také umožňuje fotosyntézu, neboli produkci rostlinné biomasy a následně i živočišné biomasy. Z biomasy pak můžeme vyrobit teplo, bioplyn nebo biopalivo. Konkrétní biomasa je sice zdroj vyčerpatelný, nicméně snadno obnovitelný. A to platí také o větru a vodě, kteréžto živly rovněž vznikají a působí díky Slunci.

Fotografie na titulu signalizuje, že náš časopis se i nadále bude zabývat především zdroji nevyčerpatelnými, nebo obnovitelnými. Lidé však nejvíce energie prozatím získávají se zdrojů dříve či později vyčerpatelných a prakticky neobnovitelných: uhlí, zemního plynu a ropy. Aby to nebylo jednoduché, stále větší význam mají i zdroje druhotné, především zdánlivě nevyčerpatelný komunální odpad. A nevzdávají se ani zastánci jaderné energie z uranové rudy či vodíku, i kdy jsou momentálně v defenzívě.

Proto jsme v časopise zavedli novou rubriku s názvem Energetické zdroje. Zde budou mít šanci všechny druhy energie, obnovitelné i neobnovitelné. Podmínkou je efektivnost, energetická bezpečnost, možnost decentralizace a kladný vliv na udržitelný rozvoj naší planety.

 

Jiří Trnavský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *