Archiv autora: Trnavský Jiří

Filtr

Jak na změnu klimatu

Ve Stockholmu byla v pátek 27. září zveřejněna první část v pořadí již páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Další dílčí zprávy a souhrnná zpráva budou zveřejněny v průběhu roku 2014.

Kategorie: Nezařazené

Podpora centralizace

Parlament schválil vládní návrh novely zákona o podporovaných zdrojích. Podpořil tím spalování fosilních paliv a odpadu na úkor obnovitelných zdrojů, jež tím budou konkurenčně ještě více znevýhodněny. O dotace také přijde bioplyn a solární energetika. Jen nedostatečnou náplastí je zachování podpory alespoň pro rozpracované projekty větrných nebo biomasových zdrojů.

Kategorie: Nezařazené

Bioplynová stanice v průmyslové zóně

V České republice je nyní v provozu téměř 500 bioplynových stanic. Naprostá většina z nich je umístěna v areálech zemědělských podniků, jen výjimečně v obecní či městské zástavbě. Ale že by někdo postavil zemědělskou bioplynovou stanici v průmyslové zóně? A přece taková existuje, a to na okraji města Písek.

Kategorie: Nezařazené

Změna strategie?

V Praze se nedávno konalo Agrárním fórum, setkání zástupců zemědělců, potravinářů a politiků, které organizovala Agrární komor ČR. Cílem bylo podpořit dokument s názvem Strategie pro růst českého zemědělství, který koncem ledna veřejnosti představil ministr zemědělství Petr Bendl. Co je hlavním obsahem dokumentu? Stručně řečeno – návrat ke kořenům, neboli...

Kategorie: Nezařazené

Neztrácejme naději

Vyšlo poslední číslo pátého ročníku časopisu Energie 21 a v rámci bilancování se nabízí otázka: Jakou pozici mají na konci roku 2012 obnovitelné zdroje v energetickém mixu České republiky?

Kategorie: Nezařazené

Modelovací aparát laboratórie zdrojov

V procese uplatňovania technológií alternatívnych zdrojov energie v praxi, opierajúcich sa predovšetkým o širokú bázu zdrojov obnoviteľných je dôležitý aspekt vzdelávania a osvety v oblasti zabezpečovania energetických potrieb spoločnosti v lokálnom aj globálnom merítku. Tomu napomáha zavádzanie vizualizačných a demonštračných laboratórií.

Kategorie: Nezařazené

Hydrolytické enzymy zlepšují efektivitu

Konkurence mezi potravinářským a energetickým uplatněním zemědělských komodit nutí majitele bioplynových stanic zvyšovat efektivitu. Klíčem je zvýšení tvorby bioplynu a snížení energetické náročnosti provozu. Jednou z cest je aplikace hydrolytických enzymů.

Kategorie: Nezařazené

Obsah 3/12

Rozhovor: Kombinace místních zdrojů s účinnými technologiemi Energetické zdroje: Ochrana proti dlouhodobému výpadku sítě Modelovací aparát laboratória získavania zemských zdrojov Biomasa: Výroba pelet přispívá ke zlepšení kvality půdy Globální produkce a obchod s peletami Krmná řepa i pro výrobu bioplynu Bioplynové stanice: Utilizácia odpadu a zisk bioplynu v ČOV Budapešť Hydrolytické enzymy zvyšují...

Kategorie: Nezařazené

Energetická nezávislost (nejen) pro venkov

Dobrou šanci být co nejméně závislí na velkých dodavatelích energie mají především obyvatelé venkova. Jak na to? Základem je mít dobře zateplený dům, nejlépe v nízkoenergetickém standardu. Ale nabízejí se i další možnosti: mikrokogenerace, střešní fotovoltaické panely a větrné či vodní mikroelektrárny.

Kategorie: Nezařazené