Co je NIMBY efekt a jak se mu bránit

Jedna z letošních konferencí, organizovaných firmou B. I. D. services, s. r. o., byla věnována tzv. NIMBY efektu. Podnětem byl rostoucí počet různých projektů, které neprošly schvalovacím řízením, a to hlavně z důvodu nesouhlasu veřejnosti. A často to byly výrobny energie z obnovitelných zdrojů. Konference nemohla poskytnout recepty, jak prosadit konkrétní investici, upozornila však na stále důležitější a často podceňovanou problematiku související s jejím povolováním.

Výtah z obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2016.

Spojení písmen NIMBY je akronym, tvořený počátečními písmeny anglických slov Not In My Back Yard, tj. česky „ne na mém dvorku“. Je to obecné vyjádření pro odmítání investice, která je sice prospěšná pro celou společnost, ale obtěžující pro nejbližší sousedy.

Jde tedy o zásadní rozpor mezi obecnou prospěšností, zájmem státu, regionu, komunity na jedné straně a individuálním zájmem jedince, rodiny či malé skupiny na straně druhé. Tedy nesoulad mezi individuálními právy občanů a společenskou potřebou. Přitom veřejný zájem je takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či pouhé frakce v dlouhodobějším horizontu.

Mezi hlavní příklady investic, kde se NIMBY efekt pravidelně uplatňuje, patří čistírny odpadních vod, skládky komunálního odpadu, dálnice nebo jiné komunikace, vězení, kafilérie, ubytovny pro nepřizpůsobivé občany či hutní nebo podobná těžká či jinak problematická průmyslová výroba. V energetice se pak jedná hlavně o elektrárny a teplárny prakticky všech typů, vedení a rozvodny, uložiště jaderného odpadu, spalovny atd.

S NIMBY efektem by měl investor kontroverzního projektu počítat již od samého začátku a měl by udělat maximum pro eliminaci jeho dopadů na výsledný projekt. Jinak riskuje, že vynaložené úsilí a nemalé finanční prostředky buď zcela přijdou nazmar, nebo se proti původním předpokladům výrazným způsobem navýší. Investor by se také měl řádně zamyslet nad tím, zda jeho projekt není určen k nezdaru už ze své samotné podstaty. To se třeba týká výstavby větrných elektráren v turisticky atraktivních lokalitách. V těchto případech může reálně počítat se značně sofistikovaným odporem veřejnosti. Pro eliminaci nebo přinejmenším zmírnění efektu NIMBY efektu již existují poměrně propracované metody. Základem je sofistikovaná diskuse mezi investorem a veřejností a nejlepším místem pro diskusi je místní samospráva.*

Ing. Richard Habrych, Ph.D.

Obrázek:

Projekty větrných elektráren patří v ČR u veřejnosti k těm nejméně průchodným. Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *