24.02.2023 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co se povedlo a kde musí vláda přidat

Přesně před rokem vtrhla ruská armáda na Ukrajinu. Okamžitě bylo jasné, že Česko a celá EU musí reagovat také změnami v energetice a rychlým snížením závislosti na dovozu ruských paliv. Hnutí DUHA týden po začátku agrese ruského režimu zveřejnilo analýzu a návrhy řešení na ukončení závislosti na ruském plynu. Nyní po roce Hnutí DUHA hodnotí, jak si vláda vedla.

Podle hnutí DUHA se vládě dařily spíše krizové zásahy a dílčí opatření, ale deficit přetrvává stále zejména v systémových řešeních závislosti na fosilních palivech a sociálních dopadů vysokých cen energií a energetické chudoby.

Co se vládě povedlo:

 • zajistit naplnění zásobníků na zemní plyn a vyjednat náhradní dodávky plynu z neruských zdrojů a tím předejít riziku kritického nedostatku paliva,
 • zastropování cen elektřiny a plynu zafungovalo jako prevence cenových extrémů (opatření však mělo být schváleno dříve), 
 • spuštění podpory Nová zelená úsporám Light, která financuje dílčí administrativně jednoduché projekty energetických úspor (výměnu oken, dveří, zateplení fasády či střechy apod.) nízkopříjmovým domácnostem (100% dotace, peníze předem),
 • spolu s opozicí v Parlamentu schválit změnu energetického zákona (Lex OZE I) a odstranit byrokratické překážky pro instalaci fotovoltaických panelů do 50 kW (zvýšení hranice pro povinnost mít licenci na výrobu elektřiny a stavební povolení či souhlas),
 • spolu s opozicí v Parlamentu prosadit do stavebního zákona (skrze novelu Lex OZE I) označení obnovitelných zdrojů jako veřejné infrastruktury, kterou je možné budovat i v nezastavěných územích, bez výslovného uvedení v územním plánu (pokud to není v rozporu s ochranou přírody),
 • změnit emisní vyhlášku a umožnit prodloužení provozu tepláren na uhlí, místo jejich rychlého přechodu na zemní plyn a zároveň odmítnutí návrhů elektrárenských společností na zbytečné úlevy z emisních limitů,
 • nepodlehnout tlaku na nefunkční řešení jako posun termínu odklonu od uhlí za rok 2033 nebo plošné zastropování cen energií na velmi nízké úrovni, které by bylo velice drahé a demotivovalo od úspor.

Co se vládě nepovedlo (a musí napravit nebo dohnat):

 • nastavení úsporného tarifu, který byl plošný a pomáhal tedy i těm, co to nepotřebovali a naopak nedostatečně těm nejzranitelnějším, navíc v rozporu se svým původním názvem nakonec nemotivoval k úsporám,
 • nebyla nastavena funkční ochrana zranitelných zákazníků ani cílená podpora domácností ohrožených energetickou chudobou (jen částečně to chce napravit až letos v rámci novely energetického zákona Lex OZE II, který však vláda ještě neschválila),
 • nízkopříjmovým domácnostem zatím nebyly zpřístupněny granty na komplexní energetické renovace (pouze dílčí projekty v NZÚ Light, které navíc nejsou v praxi využitelné pro bytové domy),
 • nebyl předložen nový energetický zákon (který vláda slíbila dokonce ještě před začátkem války ve svém programovém prohlášení) a není tedy stále možné například sdílení lokálně vyrobené elektřiny mezi domácnostmi, obcemi a místními firmami (vláda to chce napravit novelou energetického zákona Lex OZE II, který však ještě nechválila a neposlala do Parlamentu),
 • nebyly odstraněny další byrokratické překážky pro malovýrobu čisté elektřiny, jako je měření po fázích nebo zdlouhavé, netransparentní a nejisté procesy připojování k distribuční soustavě,
 • nebyly vypsány aukce na provozní podporu fotovoltaických elektráren a vypsané aukce pro větrné elektrárny nevzbudily zájem investorů,
 • ČR má stále zcela zastaralou energetickou koncepci a příprava nové má být hotová až v příštím roce.

- Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, k tomu řekl: „Máme za sebou rok od začátku ruské agrese proti Ukrajině a tedy i rok akutního řešení naší závislosti na dovozu ruských paliv. Vládě se podařila některá krizová opatření - jako zajistit dostatek plynu v zásobnících a od neruských dodavatelů, zastropování cen energií či první kroky v odbourávání bariér pro rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie. Nyní je potřeba, aby se vláda zaměřila na systémová opatření - jako je zpřístupnění programů na komplexní energetické renovace u nízkopříjmových domácností i v bytových domech či otevření možnosti sdílení čisté lokální energie mezi domácnostmi, obcemi a firmami. Stále také čekáme na systém cílené automatické pomoci sociálně zranitelným domácnostem a na celkovou energetickou koncepci, která by otevřela českou energetiku inovacím a cílila na úspory, náhradu fosilních paliv obnovitelnými zdroji a sociálně spravedlivý odklon od uhlí.“*

Zdroj: Hnutí DUHA

Foto archiv/ESG

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down