Dárek v duchu evropských hodnot

Evropská komise využila začátek letošního adventu a v duchu dnes tak často zdůrazňovaných evropských hodnot předala evropským občanům, společnostem a institucím vánoční dárek: dobře zabalený a unijní mašličkou převázaný „zimní balíček“ legislativních návrhů hlavních směrnic pro další rozvoj obnovitelných zdrojů, snižování emisí, snižování spotřeby energie a reformu trhu s elektřinou.

Na první přečtení celkem dobře navržená legislativa má šanci navázat na úspěšné období, které z EU vytvořilo jeden z největších světových trhů s obnovitelnými zdroji. Evropská komise totiž v návrzích jasně deklaruje, že stojí o Evropu, která se v budoucnu obejde bez fosilních paliv.

Ale jako vždy jsou zde „pro a proti“. Například podle Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace je nová evropská legislativa poněkud limitována nezávazností cíle pro obnovitelné zdroje na úrovni členských států a také tím, že není příliš ambiciózní. Hrozí tak, že se Evropě nepodaří potenciál obnovitelných zdrojů využít. Pozitivem je naopak to, že míří k vytvoření pružnějšího trhu s elektřinou a rámcovým pravidlům pro využití akumulace energie.

Také sdružení Hnutí Duha upozorňuje, že návrh neurčuje, jak se mají členské státy podílet na naplnění závazného celoevropského cíle – tedy dosáhnout 27 % obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2030. Své cíle mají navrhnout v rámci národních klimaticko-energetických plánů. Z pohledu spotřebitele je však zajímavý důraz, jaký komise klade na význam vlastní výroby v decentralizovaných zdrojích. Cílem podpory má být vyšší podíl střešních slunečních elektráren na plnění evropského cíle pro obnovitelné zdroje. Konkrétně směrnice říká, že provozovatelé obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu nemají být zatíženi žádným poplatkem, který nesouvisí s odůvodněnými náklady jiného účastníka trhu. Významnou změnu představuje ustanovení, že o provozní podporu typu zeleného bonusu budou jednotlivé projekty soutěžit v aukcích. Výjimkou jsou zdroje o nízkém výkonu: do 3 MW pro větrné elektrárny a do 500 kW pro ostatní obnovitelné zdroje. Zůstává tak prostor pro podporu malých zdrojů vlastněných obcemi a občany mimo aukce.

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR uznávají, že pravidla jdou správným směrem. Zejména tím, že se staví do popředí tržní mechanismy, reaguje na aktuální trendy v odvětví a tomu přizpůsobuje regulace. Platí to zejména o vnitřním trhu s elektřinou. Nicméně upozorňují, že instituce EU a členské státy musí dobře zvážit, čeho chtějí v energetické politice dosáhnout a přizpůsobit tomu pořadí cílů. Například zvýšení cíle pro energetickou účinnost do roku 2030 až na třicet procent sice přinese žádoucí nižší spotřebu energie, avšak chybí analýza, zda náklady na dodatečná úsporná opatření skutečně vyváží hodnotu úspory. Svaz proto bude usilovat o svůj podstatný příspěvek také do naší domácí debaty, a to prostřednictvím vlastních analytických materiálů.

Jako šéfredaktor časopisu Energie 21 nová evropská pravidla pochopitelně vítám. Ale také doufám, že jistě dobře míněný „vánoční dárek“ Evropské komise nepotká osud mnoha jiných, také dobře míněných dárků – snaha jej po Novém roce zase (do Bruselu) vrátit …

*

Jiří Trnavský

(Obsah úvodníku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2016)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *