Elektrárny ve vlastnictví obcí a domácností

Co mají společného skotské město Neilston, vesnice Jühnde v Dolním Sasku nebo dánský ostrov Samsoe s českými Jindřichovicemi pod Smrkem nebo Kněžicemi? Jejich radnice nebo přímo občané vlastní a provozují OZE postavené za humny. Z provozu větrných a fotovoltaických elektráren nebo bioplynových stanic profitují ti, kdo se na ně dívají z okna.

Stručný výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2016.

Zatímco ve Skotsku další vlastnické projekty typu Neilstonu rychle přibývají, výstavba v Česku se obcím nevyplatí a podmínky pro jejich připojování do sítě jsou složité a nevýhodné. České obecní i družstevní projekty jsou totiž obětí plošného zrušení podpor pro OZE, které bylo reakcí na chybné nastavení podmínek pro fotovoltaické elektrárny v letech 2009 a 2010.

Obnovení podmínek pro ekonomickou návratnost podobných obecních projektů v ČR se neobejde bez úpravy legislativy. Hnutí DUHA prosazuje dvě opatření, která pro obce, domácnosti a firmy zatraktivní zapojení do projektu větrné elektrárny nebo pořízení malé střešní solární elektrárny:

– V zákoně o podporovaných zdrojích obnovit nárok na přiznání hodinového zeleného bonusu pro výrobu elektřiny z větrných elektráren v případech, kdy investor nabídne minimálně 30 % podílu na projektu dotčeným obcím a jejich obyvatelům. Podpora by se vztahovala na elektrárny postavené v období 2015 až 2025, kdy je předpokládáno dosažení plné konkurenceschopnosti větrných elektráren.

– Vyjednat se zástupci energetických společností takové podmínky (změny vyhlášek a zavedení speciálního tarifu), které obci, domácnosti či firmě umožní dodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do sítě, odkud by si je za zvýhodněnou cenu odebírala v době, kdy elektřinu potřebuje, ale panely ji nevyrábějí.*

Karel Polanecký

Obrázky:

Asi pět tisíc členů družstva Westmill Solar Coop ve Velké Británii vlastní solární farmu v ceně asi 16 milionů liber. Foto archiv/Brighton energy

Zaměstnanost v resortu OZE v Německu: Obnovitelné zdroje vytvářejí více pracovních míst než konvenční energetika. Zdroj: Autor

Větrná farma v Nielstonu ve Skotsku je ve spoluvlastnictví developerské společnosti a občanské komunity (tzv. joint venture). Foto archiv/Nielston CWF

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *