Encyklika papeže Františka – další hlas proti změně klimatu – 1

Papež František zveřejnil 18. června 2015 dlouho očekávanou encykliku Laudato si’, v níž se obrací ke všem lidem na celém světě, aby přijali opatření na ochranu našeho „společného domova“ a řešili problémy související se změnou klimatu. Je to poněkud netradiční sdělení, protože encykliky jsou původně určeny pro vnitřní potřebu katolické církve, ale o to významnější. Encyklika je velmi rozsáhlá a proto nabízíme jen stručný výtah podstatých částí, rozdělený do dvou pokračování. Celý text je veřejně přístupný na internetu.

Stručný obsah článku. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2015.

V úvodu papež František ukazuje, že není prvním papežem, který se prostřednictvím encykliky pokouší oslovit širší publikum. Svatý papež Jan XXIII. v době vrcholící studené války oslovil svou encyklikou Pacem in terris kromě katolického světa i „všechny lidi dobré vůle“. František je však první, kdo výslovně oslovuje všechny: „V této encyklice mám v úmyslu navázat se všemi dialog týkající se našeho společného domu.“

Není ani prvním papežem, který se v encyklice věnuje ekologickým otázkám. Blahoslavený papež Pavel VI. odkazoval na ekologickou problematiku již na počátku 70. let minulého století. Svatý Jan Pavel II. již ve své první encyklice píše, že člověk „jakoby nevnímal žádný jiný význam přírodního prostředí, kromě toho, který slouží bezprostřednímu cíli využití a spotřeby“. Podobně se vyjadřoval i Benedikt XVI., který navíc vyzval „k opravě modelů rozvoje, které patrně nejsou schopny zaručit respektování životního prostředí“.

Název encykliky se odvozuje z jejích prvních slov, kde papež František cituje chvalozpěv Svatého Františka z Assisi, který je mimo jiné považován za patrona ekologů. František z Assisi v něm Zemi označuje za sestru a matku, „která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.“

V úvodu papež František několikrát cituje ekumenického patriarchu Bartoloměje, který ničení biodiverzity, přispívání ke změně klimatu a další ekologické škody označil za hřích, protože „zločin proti přírodě je zločinem proti nám samotným a hříchem proti Bohu“ a navrhuje „přecházet od toho, co chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět“.

Papež František si pro svůj pontifikát vybral jméno Svatého Františka z Assisi, v němž „je patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu, spravedlnost ve vztahu k chudým, nasazení ve společnosti a vnitřní pokoj“, „pokud se cítíme vnitřně sjednoceni se vším, co existuje, pak spontánně vyvstává střídmost a starostlivost“.

Papež František naléhavě vyzývá „k ochraně našeho společného domu“. Je si přitom vědom překážek, které jsou rozvedeny v dalších kapitolách. Celou encyklikou prostupuje přesvědčení, že všechno je ve světě vnitřně spojeno, že existuje spojitost mezi chudými a křehkostí planety, kritika důvěry v technologická řešení a kultury odpisu, výzvy k hledání nového životního stylu a nových koncepcí ekonomie a pokroku.

(Dokončení článku v příštím čísle.)

Ing. Bronislav Bechník, PhD.

Obrázky:

Papež František. Foto archiv/ČT 24

V roce 2010 nechal papež Benedikt XVI instalovat 100MW fotovoltaický střešní systém, který učinil z Vatikánu nejvýznamnější „solární“ stát světa. Foto archiv/EnergySage

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *