Energeticky soběstačná roubenka

V obci Polevsko v Lužických horách stojí rodinný dům, který zvenku vypadá jako roubenka, ale uvnitř poskytuje moderní komfort bydlení v energeticky pasivním domě. K efektu úsporného bydlení přispívá zejména fotovoltaická elektrárna na střeše.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2016.

Architektonické řešení domu respektuje krajinný ráz a historický kontext lokality CHKO Lužické hory. Má vzhled ve zdejší lokalitě tradiční „poloroubené“ stavby, konstrukční řešení, skladba konstrukcí a detaily však vycházejí z certifikovaného konceptu energeticky pasivních budov Domy Atrea (společnosti Atrea, s. r. o.), což jsou skeletové, sendvičové dřevostavby s difúzně otevřenou konstrukcí. Při stavbě byly použity především přírodní, obnovitelné či recyklované materiály (dřevo, celulózová izolace, dřevovláknité a dřevoštěpkové desky) pokud možno z tuzemských zdrojů, pro zahradní úpravy byl využit kámen z místního lomu.

Energeticky úsporné stavební řešení doplňuje systém technických zařízení z produkce společnosti Atrea a partnerských firem). Klíčovým prvkem je vytápěcí a větrací jednotka RA4 se zpětným získáváním tepla (rekuperací).

Hlavními zdroji tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou kachlová krbová kamna s teplovodním výměníkem a fotovoltaická elektrárna (FVE) o výkonu 7,42 kWp. K akumulaci získaného tepla a přebytků energie z FVE slouží integrovaný zásobník tepla (IZT) s objemem 950 litrů, který je zároveň určený i k průtočnému ohřevu vody. Zásobník obsahuje také elektrické patrony, které v případě potřeby mohou posloužit jako záložní zdroj energie (IZT tak může fungovat jako elektrokotel).

Součástí technického vybavení je systém Lumius smartHome pro sledování a efektivní řízení energetických toků v budově. Zajišťuje maximální pokrytí spotřeby a využití elektrické energie vyrobené ve FVE. Případné přebytky je možné využít pro ohřev vody v akumulační nádrži IZT, pro ohřev vody ve venkovním bazénu anebo pro nabíjení elektromobilu, který může sloužit i jako „mobilní baterie“ pro dům.

Pasivní standard a využití OZE měly obyvatelům domu zajistit co nejmenší energetickou závislost, a to bez omezení komfortu bydlení. Právě za tím účelem byl dům osazen FVE o výkonu 7,42 kWp s roční předpokládanou produkcí asi 6500–7000 kWh (podle osvitových podmínek v lokalitě).

K optimalizaci systému byl (po konzultaci s firmou Atrea) do soustavy FVE instalován rozváděč Lumius Rack, který optimalizuje využití elektřiny – primárně pokrývá denní spotřebu domu z denní produkce FVE, přebytky jsou redistribuovány do integrovaného zásobníku teplé vody (IZT).

Výsledkem bylo snížení spotřeby elektrické energie z distribuční sítě o 85 % a v letních měsících využití více než 98 % vlastní elektřiny z FVE. V celoroční bilanci to znamená, že 58 % spotřeby energií si pokryjí obyvatelé domu. Naproti tomu při „běžném“ řešení fotovoltaiky je v roční bilanci na provoz domu reálně využito maximálně 15 % vyrobené elektřiny, zbytek je dodáván „téměř zdarma“ do rozvodné sítě.*

JiT (Zdroje: Atrea, s. r. o., Lumius spol. s r. o.)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *