Archiv pro rubriku: Biopaliva

Filtr

Výroba biopaliva z oleja ľaničníka siatého

Produkcia technických plodín na výrobu biozložiek môže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieka v dlhodobom horizonte a stabilizáciou príjmov poľnohospodárskych podnikov umožní ich rozvoj a vyššiu konkurenčnú schopnosť. Výroba nepotravinárskych surovín pre biozložky podporí vznik multifunkčného poľnohospodárstva v prípade, že sa vo väčšej miere budú spracúvať aj vedľajšie výrobky (pokrutiny na...

Kategorie: Biopaliva

Bioodpady by se měly zpracovat v biorafinériích

Je zřejmé, že tradiční fosilní paliva je třeba postupně nahrazovat obnovitelnými či alternativními zdroji. K řešení může přispět i vývoj tzv. biorafinerií, což jsou zařízení na komplexní zpracování biologicky rozložitelných materiálů. Biorafinérie budou i významnou součástí tzv. oběhového hospodářství. Propojení obou koncepcí přispěje i k rozvoji výroby motorových biopaliv 2....

Kategorie: Biopaliva

Odvětví biopaliv získá stabilitu

Vláda schválila dokument Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015–2020. Cílem programu je zajistit do roku 2020 alespoň 10% podíl obnovitelné energie v dopravě a 6% snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Dokument představuje důležitý rámec pro zachování stability odvětví výroby biopaliv a jeho...

Kategorie: Biopaliva