Archiv pro rubriku: Bioplyn

Filtr

Teplo a elektřinu získávají z čističky

Některé nápady a inspirace se realizují rychle, jiné si dají na čas. Předloni jsem se na ostravské výstavě Infoterma zastavil u expozice s mikrokogenerační jednotkou se Stirlingovým motorem. Letos jsem se tímto motorem setkal znovu, ale ve zcela jiné souvislosti a dimenzi.

Kategorie: Bioplyn

Výroba bioplynu je náročná na logistiku

Provoz bioplynové stanice je spojen s vysokými nároky na logistiku vstupních surovin a na dopravu a aplikaci digestátu. V závislosti na objemu hmot a dopravních vzdálenostech je pro tyto činnosti třeba zvolit vhodné strojové vybavení a skladování, a to s co nejnižšími náklady a s rezervou ve výkonnosti.

Kategorie: Bioplyn

Moderní laboratoř Klastr Bioplyn

Bioplynová laboratoř Klastr Bioplyn, z.. s. p. o., byla založena v roce 2010 jako zájmové sdružení právnických osob s cílem podporovat výstavbu bioplynových stanic s návazností na poradenství a využívání bioplynu v podmínkách České republiky, ale i v zahraničí, jelikož obnovitelné zdroje a v neposlední řadě i produkce bioplynu patří...

Kategorie: Bioplyn

Motorové palivo z vlastní bioplynové stanice

Pohon vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), si také v Česku nachází místo. V současnosti je provozováno více než 75 veřejných plnicích stanic a další přibývají. S počtem stanic roste i spotřeba zemního plynu. V případě snížení dodávek to může znamenat jisté riziko. CNG však lze nahradit palivem bioCNG, které...

Kategorie: Bioplyn, Ekomobilita

Vývoj zařízení ORC s vyšší účinností

Na základě zkušeností z přípravy investičních projektů v teplárenství jsem v roce 2008 inicioval v Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze vývoj vlastní koncepce zařízení s organickým Rankinovým cyklem (ORC). Cílem byla jejich využitelnost jak pro teplo ze spalování biomasy, tak pro odpadní teplo z průmyslových procesů a dalších...

Kategorie: Bioplyn

Bioplynová branže v Německu se probírá ze šoku

Na první pohled by se zdálo, že obor výroby bioplynu, který nepodléhá vrtochům počasí, částečně zpracovávající odpady i vedlejší zemědělské produkty a produkující elektřinu někde už i flexibilně – téměř v harmonii se spotřebou elektřiny – bude mít v Německu snadný život. Není tomu tak. Loňská novelizace zákona o podpoře...

Kategorie: Bioplyn

Do BPS patří i bioodpad

V oblasti nakládání s rozložitelnými a recyklovatelnými odpady byl konec loňského roku převratný. Podařilo se schválit změnu zákona o odpadech (č. 229/2014 Sb.) a přijmout Plán odpadového hospodářství pro období 2014–2024 (coby nařízení vlády č. 352/2014 Sb.). Cílem těchto legislativních novinek je úplné zastavení skládkování směsného komunálního odpadu a jiných...

Kategorie: Bioplyn

Ukrajina míří k energetické soběstačnosti

Na základě plánů ukrajinské vlády docílit energetické soběstačnosti, resp. nezávislosti na energiích z Ruské federace, se koncem února 2015 na poli Národní akademie věd v Kyjevě konala jedna z prvních zásadních konferencí o konceptu energetické soběstačnosti Ukrajiny po událostech na kyjevském Majdanu z minulého roku.

Kategorie: Bioplyn

Vliv aplikace digestátu na produkci kukuřice

Při výrobě bioplynu dochází k významné redukci emisí skleníkových plynů. Současně vzniká jako výstupní surovina tzv. digestát, resp. fugát jako jeho tekutá frakce a separát jako pevná frakce. Digestát je obecně považován za hodnotné hnojivo s okamžitou dostupností dusíku. Cílem příspěvku je rozšířit poznatky o vlivu digestátu ze zemědělských bioplynových...

Kategorie: Bioplyn

Bioplynová stanice bude sloužit i lidem v obci

V malé obci Lkáň uprostřed Českého středohoří stojí moderní bioplynová stanice. Majitelem je Zemědělské družstvo Klapý. Původně tomu ale mělo být docela jinak. Nápad postavit si vlastní ´bioplynku´ totiž jako první měli před několika lety zdejší obecní zastupitelé. A jak to nakonec dopadlo?

Kategorie: Bioplyn