Archiv pro rubriku: Bioplyn

Filtr

Stanici je třeba dobře pojistit, ale také ochránit

Na trhu v ČR je několik významných dodavatelů stavebních částí a technologií bioplynových stanic (BPS) a existují tak i různé systémy fungování BPS. Z tohoto pohledu je důležité i jejich pojištění. Společnost Renomia Group pojišťuje více než sto BPS, takže má rozsáhlé zkušenosti. Specializuje se nejen na sjednání pojistného krytí,...

Kategorie: Bioplyn

Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov

Bioplynové stanice (BPS) jsou v české krajině již běžné a docela dobře zdomácněly. Počáteční obavy ze znečištění okolí zápachem a z dopravní zátěže pominuly a, až na několik příkladů vyloženě lajdáckých provozovatelů, šlapou bez velkého odporu společnosti. Bioplynky totiž nabízejí pro své okolí významný potenciál rozvoje.

Kategorie: Bioplyn

Sušárna ohřívá vzduch energií z bioplynu

V souvislosti s omezením dotací na výroby bioplynu hledají majitelé bioplynových stanic cesty k zvýšení efektivity provozu. Důležité je zejména využití tepla z kogenerační jednotky. Dosud se využívalo hlavně k vytápění, ale stále více se uplatňuje i v technologiích, například v posklizňových linkách k sušení plodin. K tomu účelu již...

Kategorie: Bioplyn

Bioplyn zvyšuje efektivitu farmy

Na začátku projektu stála výstavba bioplynové stanice. Její provozovatelé však kromě elektrické energie využívají i odpadní teplo. Tím se výrazně zvýší efektivita podniku. To bylo mimo jiné důvodem pro vybudování hotelu Na farmě v Choťovicích u Žehuně, který byl napojen právě na toto zařízení. Uvedl to předseda Svazu chovatelů holštýnského...

Kategorie: Bioplyn

Kukuřičná sláma pro výrobu bioplynu

Perspektivní biomasou pro bioplyn jsou i tzv. odpadní suroviny ze zemědělské produkce. Využití těchto surovin a tím snížení nákladů na výrobu bioplynu se ukazuje jako důležité zejména v souvislosti rostoucí surovinové konkurenci zemědělské potravinářské a nepotravinářské výroby. Využít lze i kukuřičnou slámu po sklizni kukuřice na zrno.

Kategorie: Bioplyn

Prostupy pro kvalitní těsnění BPS

Při výrobě bioplynu dochází k anaerobním procesům, takže je důležité dobré utěsnění fermentoru a těch částí bioplynové stanice, kde se hromadí metan. Současně je třeba zajistit nepropustnost prostupů potrubí, které propojují fermentor s ostatními částmi stanice.

Kategorie: Bioplyn

O efektivním provozu BPS rozhoduje i použitý substrát

V posledních zhruba dvaceti letech se stává nejen módou, nýbrž i nutností využívání obnovitelných zdrojů energie, mezi něž patří i biomasa k výrobě bioplynu. Ale i využití biomasy má svoje zákonitosti a limity. Základním omezujícím faktorem je výměra zemědělské půdy na Zemi. Potraviny, krmiva a biomasa musí být produkovány udržitelným...

Kategorie: Bioplyn

Provozní podpora využití tepla z bioplynových stanic

Rozhodnutí vlády a parlamentu o ukončení provozní podpory výroby elektřiny z nových bioplynových stanic nemusí nutně znamenat zastavení investic do dalšího rozvoje trhu s bioplynem v České republice. I nadále totiž stávající, potažmo nové projekty mohou čerpat provozní podporu za předpokladu, že jejich zařízení současně efektivně využívá teplo. ...

Kategorie: Bioplyn

Sázka na biomasu se městu vyplatila

Soustavný pokles zásob tradičních zdrojů energie a s tím spojený nárůst jejich cen nutí k hledání alternativ. Jedním z prvních českých měst, které se rozhodly využívat obnovitelné zdroje energie – konkrétně spalování biomasy, jsou Trhové Sviny. Toto jihočeské město s pěti tisíci obyvateli leží zhruba 20 kilometrů jihovýchodně od Českých...

Kategorie: Bioplyn

Více elektřiny a lepší využití tepla

Ze solárních elektráren v širé krajině utíkají miliardy a politici se zoufale snaží na jiných obnovitelných zdrojích ušetřit. A tak došlo i na bioplynové stanice. Investiční podpora se rovná nule a snižují se výkupní ceny elektřiny. Provozovatelé musí hledat rezervy, což je hlavně využití tepla k vytápění. Existuje však zařízení,...

Kategorie: Bioplyn