Komplex je zásobován teplem z OZE

Článek popisuje soustavu centralizovaného zásobování teplem, realizovanou v rámci rezidenčního komplexu Vallda Heberg ve Švédsku. S ohledem na nízkoenergetický standard budov bylo zvoleno netradiční řešení dodávky tepla pro přípravu teplé vody a vytápění teplou vodou.

Stručný výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2016.

Švédská firma EKSTA Bostads AB patří samosprávě města Kungsbacka a zajišťuje správu a výstavbu obytných domů a budov občanské vybavenosti v oblasti. Společnost spravuje několik rezidenčních projektů, které jsou zásobovány teplem z malých soustav centralizovaného zásobování teplem, využívajících solární tepelné soustavy, přičemž první z nich byly uvedeny do provozu již v 80. letech minulého století.

Základním zdrojem tepla ve všech soustavách jsou kotle na dřevní štěpku či dřevní pelety. Z pohledu tepelně technických vlastností jsou objekty obvykle navrhovány s nižší potřebou tepla na vytápění, než předepisují švédské normy.

Teplo do soustavy CZT dodává kotel na dřevní pelety s výkonem 250 kW, doplněný plochou 700 m2 lokálních solárních tepelných soustav. Investiční náklad na obnovitelný zdroj představoval 1 % z celkového rozpočtu projektu, což znamená výrazně méně, než je úroveň běžné nejistoty konečných nákladů u tak velkého projektu výstavby.

Zvolené řešení zásobování teplem odpovídá dlouhodobé strategii developera, kdy je jako zdroj tepla vždy použita kotelna spalující biomasu (dřevní štěpka, pelety), obvykle doplněná solárními tepelnými soustavami. Z doposud dostupných provozních dat vyplývá:

– potřeba tepla rodinných domů připojených na předávací stanice je nižší, než předpokládal výpočtový model 55 kWh/m2/rok – reálně 45, resp. 43 kWh/m2/rok,

– provozní tepelné ztráty sekundárních rozvodů jednotlivých předávacích stanic jsou 6 až 27 %,

– měrné tepelné ztráty sekundárních rozvodů jsou zhruba 10 W/m – výrobce udává 6 až 8 W/m,

– solární pokrytí potřeby tepla v rámci subsystémů předávacích stanice PS1 a PS2 odpovídá předpokladům (19 a 30 %).*

Autor: Ing. David Borovský

Obrázky:

Součástí soustavy vytápění jsou ploché nebo trubicové střešní kolektory. Foto archiv/EKSTA Bostads

Schéma vytápění a přípravy teplé vody v objektu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *