Litoměřice podporují fotovoltaiku a chtějí geotermální teplárnu

Úspory, hospodárnost a ekologie - tato slova slýcháme dnes a denně. Někomu se může zdát, že obsahově nejdou příliš dohromady, tak říkajíc neladí. Že tomu tak není, svědčí příklad města Litoměřice na úpatí Českého středohoří. Litoměřice se snaží jít cestou udržitelné/nízkoemisní energetiky.

Radnice investovala a pořídila fotovoltaické elektrárny (FVE), které instalovala a letos v lednu zprovoznila na střechách dvou budov základních škol a jedné mateřské školy v Litoměřicích. Instalovaný výkon dosáhne téměř 80 kW, střešní FVE budou provozovány v režimu tzv. zeleného bonusu. Město si od daného kroku slibuje zejména úspory za účty za elektřinu, ale i dodatečný příjem do rozpočtu z výkupu zelené elektřiny. A také je to další příspěvek ke zlepšení životního prostředí ve městě i k dosažení cíle být energeticky soběstačným městem.

Ale nejen sluneční elektrárny a kolektory na střechách, v plánu města je i výstavba geotermální teplárny a elektrárny pro využití zemského tepla metodou HDR (Hot Dry Rock – horká suchá skála).

Instalaci FVE jako investici zaplatilo město, ale elektrárnu bude provozovat každá příspěvková organizace – škola – samostatně. Díky tomu bude maximum vyrobené elektrické energie spotřebováno v místě, tedy přímo v základní či mateřské škole, do sítě budou dodávány pouze minimální přebytky. Za každou vyrobenou jednotku elektrické energie bude vyplácen zelený bonus v minimální výši 1,88 Kč/kWh po dobu dvaceti let.

„Dobré je, že parametry FVE jsou nastaveny v závislosti na skutečných energetických potřebách školských zařízení a v závislosti na ekonomických podmínkách vyplývajících z požadavků a pravidel ERÚ, nikoliv s ohledem na maximální výkon a z něj plynoucí dotace a příjmy, jak to běžně bývá,“ tvrdí energetický manažer města Jaroslav Klusák.

Podle propočtů se zhruba 80 až 85 % vyrobené elektřiny využije v místě, jen malá část se bude vykupovat. Fotovoltaické elektrárny vyrobí elektřinu levněji, její cena by se, podle propočtu, měla pohybovat v  rozmezí 2,20 až 2,30 Kč za kilowatthodinu, což je ve srovnání s běžnou cenou 4 až 4,50 Kč/kWh evidentně výhodnější. Město tak ušetří převážnou část výdajů za elektrickou energii. Počítá se s tím, že čisté přínosy po odečtení veškerých nákladů na investici se za dobu životnosti (minimálně 20 let) dostanou k 3,5 mil. Kč. 

Při hledání nových cest se nezapomíná ani na energetické úspory. Vedení města v roce 2011 rozhodlo o zřízení pozice energetického manažera a zahájilo celkovou analýzu stavu hospodaření s energiemi. Na základě výsledků vznikly a byly přijaty návrhy konkrétních opatření, rozpracován je energetický plán. Město prostřednictvím svého energetického manažera obchoduje a pořizuje energii na burze.

„Dříve jsme obchodovali přes specializované firmy, vloni jsme obchodování na burze zkusili sami. Vlastní proces je hladší a vysoutěžené ceny lepší. Obchodovali jsme v květnu 2013, kdy byly dobré ceny, máme je zafixované do konce letošního roku,“ pochvaluje si starosta města Ladislav Chlupáč, který město vede již třetí volební období. Město letos zorganizovalo i aukci na ceny plynu pro domácnosti. Plyn na burze prý letos obchodovali poprvé. „Díky systematickému postupu jsme od roku 2011 dosáhli celkových úspor ve výši 7,5 milionu korun,“ konstatuje starosta.*

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autorka: Eva Stejskalová

Obrázek: Starosta města Ladislav Chlupáč prosadil zavedení městského energetického managementu. Foto archiv/MÚ Litoměřice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *