Mezi alternativní paliva patří i zemní plyn

Letos je ti již deset let, co byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem ČR o podpoře využití zemního plynu v dopravě. Dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, ve kterém byl schválen Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn. Situace v oblasti využití plynu v dopravě se od té doby u nás významně změnila.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2016.

Po deseti letech od uzavření Dobrovolné dohody mezi plynárenskými společnostmi a státem má Česká republika již také vlastní Národní akční plán čisté mobility a učinila řadu opatření na podporu používání jak stlačeného zemního plynu (CNG), tak zkapalněného zemního plynu (LNG) v dopravě.

Aktualizace by měla proběhnout v roce 2018. Nyní probíhá implementace navržených opatření NAP CM a pokračování podpory CNG. Patří mezi ně i dotační programy IROP (Integrovaný regionální operační program), OPD (Operační program Doprava) a Národní programy ŽP (Národní programy životního prostředí).

Prodej vozidel na CNG ve světě utěšeně roste – podle nejnovější studie Navigant Research by do roku 2025 jejich počet mohl přesáhnout 35 milionů. Také v Česku je z alternativních paliv pro automobily zatím největší zájem právě o CNG.

Plnicích stanic bude dostatek a také auta na CNG se dobře prodávají, ale ještě většímu využívání ekologického paliva možná bude bránit – nedostatek vhodných vozidel. Státní podpora by se tak, podle zástupců plynařských společností, měla více zaměřit právě na tuto oblast.

Obce a kraje budou moci ještě na podzim požádat o dotace v objemu 150 milionů korun na pořízení osobních CNG vozidel. Ministerstvo životního prostředí plánuje vyčlenit tuto částku z Národního programu životního prostředí. Dotace bude stačit na nákup až dvou tisíc aut na CNG. V neposlední řadě součástí podpory CNG je i osvěta a marketingová podpora, kterou zajišťují plynárenské společnosti, Český plynárenský svaz a státní správa.

Stlačený plyn kvůli hmotnosti a velikosti nádrží není vhodný pro nákladní dálkovou dopravu. Dojezd kamionu by byl malý. I pro kamiony ale existuje řešení − zkapalněný plyn, tedy LNG (liquefied natural gas). Stanice nevyžadují plynovou přípojku – kapalný plyn je pomocí čerpadla dopravován do výparníku, odkud již v plynném stavu plní zásobník CNG.

Výhodnost plynu jako alternativního paliva v dopravě bude záviset i na daňové politice. Ta nyní spočívá hlavně v nízké spotřební dani, aktuálně 0,72 koruny na krychlový metr plynu (spotřební daň na litr nafty je zhruba 11 korun), a nulové silniční dani pro vozidla do celkové hmotnosti 12 tun. Spotřební daň bude až do roku 2020 postupně stoupat na 2,8 koruny za metr krychlový. Nejistota panuje ohledně její výše po tomto datu.

JiT (Zdroj: Český plynárenský svaz)

Obrázky:

Otevření moderní stanice CNG v Humpolci-Vystrkově (Benzina). Foto archiv/E.ON

Kloubový městský autobusu Tedom C12 G s pohonem na CNG. Foto archiv/ BusPress

Řešením pro nákladní dopravu jsou výkonné stanice LNG. Foto archiv/Shell

Relativní obsah toxických látek ve výfukových plynech motorů (100 % benzín, saze 100 % diesel). Zdroj: ČPS

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *