Naše energetika potřebuje cíl a plán

Vláda sice schválila novou Státní energetickou koncepci, ale podoba naší energetiky pořád zůstává mlhavá. V prvé řadě proto potřebujeme silné a srozumitelné rozhodnutí, oč chceme jako společnost – a oč bude náš stát – v energetice usilovat. A pak je třeba mít dobrý plán rozhodnutí realizovat.

Nová Státní energetická koncepce (SEK) má své tři cíle formulované vágně a bezobsažně: bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Autorům z ministerstva průmyslu a obchodu bylo asi jasné, že tyto tři slogany prakticky nic neznamenají. Proto je SEK bude měřit konkrétními parametry – jenomže těch je dvacet pět.

Státní politika bez jakéhokoli uchopitelného cíle není příliš šťastná. Neméně nešťastná je ale státní politika, která se chystá dosáhnout pětadvaceti různých věcí. Ministři by proto měli přijít s uchopitelným, konkrétním cílem, ke kterému budou naši energetiku propracovaně směřovat.

Kandidátem na konkrétní cíl státní politiky v energetice je systematické snižování závislosti české ekonomiky na fosilních palivech. Stát by mohl – a měl – rozhodnout, že začne systematicky, promyšleně podporovat inovace, které nahradí naši spotřebu uhlí, ropy a zemního plynu.

Hlavní opatření, která pomohou snížit spotřebu fosilních paliv v české energetice, přitom musí vzniknout v úplně jiných odvětvích. Musíme totiž především nastartovat programy, jež pomohou, aby ekonomika vyráběla více – a zajišťovala lepší životní standard – s menší spotřebou energie.

Významnou částí energetické politiky samozřejmě musí být i lepší využití obnovitelných zdrojů energie. Česko udělalo v posledních asi deseti až patnácti letech nezanedbatelné kroky dopředu. Ale řada studií již potvrdila, že nevyužité rezervy jsou ještě několikanásobně větší.

Obnovitelné zdroje se přitom stávají konkurenceschopnými. Přestávají být sympatickým doplňkem a stávají se jedním ze strukturálních pilířů, jež určují podobu celého odvětví.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2015.

Autor: Vojtěch Kotecký, Glopolis

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *