Odpad jako zdroj surovin i energie

Zpětný odběr výrobků jako prevence vzniku odpadu. To je hlavní téma pátého ročníku Semináře nejen pro "zelené firmy", který se letos koná 23. října v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci se v rámci semináře zaměří nejen na problematiku opětovného použití odpadu, ale také na jeho další materiálové a energetické využití. Do semináře se kromě samotných firem může zapojit i široká veřejnost a studenti.

Letošní ročník Semináře nejen pro „zelené firmy“ se bude zabývat aktuálními tématy současného odpadového hospodářství. „Zaměříme se kupříkladu na novou právní úpravu problematiky elektroodpadů, takzvanou elektronovelu zákona o odpadech. Osvětlíme tak účastníkům zejména nové cíle a povinnosti v oblasti sběru a nakládání s elektroodpady a role jednotlivých zapojených subjektů,“ představil program Martin Zemek z České inspekce životního prostředí, která je jedním z přednášejících subjektů v rámci semináře.

Cílem semináře je představit účastníkům i zpětný odběr výrobků či elektrozařízení jako nástroj prevence vzniku odpadu. „Snažíme se stále více posílit myšlenku, že odpad je zdroj cenných surovin. Klademe důraz na opětovné použití materiálů, aby Evropa ve svém konečném důsledku mohla snížit svoji závislost na materiálech ze zahraničí,“ uvedl David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která seminář pořádá. „Zvýšením účinnosti využívání zdrojů ve všech článcích hodnotových řetězců by se podle nejnovějších odhadů mohl snížit potřebný objem materiálových vstupů do roku 2030 o 17 až 24 %. Lepším využíváním zdrojů by tak evropský průmysl mohl dosáhnout potenciálních úspor v celkové výši až 630 miliard eur ročně,“ doplnil Vandrovec.

V rámci osmi přednášek na semináři vystoupí odborníci z různých oblastí odpadového hospodářství. Prezentovat budou například představitelé z České inspekce životního prostředí, Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, dále reprezentanti organizací Senergos, a. s., Poclain Hydraulics, s. r. o., a European Data Project, s. r. o. Za spolupořadatele pak promluví zástupci Mendelovy univerzity v Brně, kteří budou v rámci odborné části programu prezentovat možnosti využití rentgenofluorescenčního analyzátoru v odpadovém hospodářství. Představí i konkrétní výsledky naměřené při analýzách tonerů používaných v laserových tiskárnách.

„V rámci doprovodného programu mohou účastníci navštívit Celorepublikovou laboratoř bioplynových transformací, Centrum nejlepších dostupných technik a Biotechnologický pavilon M. V případě pěkného počasí bude navíc zpřístupněno arboretum Mendelovy univerzity v Brně,“ sdělil Tomáš Vítěz z Mendelovy univerzity.*

Red (Zdroj: REMA Systém)

Obrázek:

Zvýšením účinnosti využívání zdrojů by se mohl snížit objem materiálových vstupů do roku 2030 o 17 až 24 %. Foto archiv/Ekolist

Informace je převzata z časopisu Energie 21 č. 5/2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *