Filtr

Nedoceněný zdroj energie: balíkovaná sláma

Nejvíce využívaným obnovitelným zdrojem energie je v současnosti biomasa. Ale i biomasu je třeba využívat s rozmyslem a co největší účinností. Pouhá výroba elektřiny spalováním čisté biomasy nebo spoluspalováním s uhlím není nejlepším řešením, i když pro investora nejjednodušším a ekonomicky zatím nejvýhodnějším (díky dotacím). Efektivnější je výroba tepla, případně...

Kategorie: Nezařazené

Bioplyn se vyrábí i z drůbežího trusu

Bioplynová elektrárna (BPE) ve Vejprnicích u Plzně je jedním z nových zařízení dodaných firmou Agri Fair, s. r. o., ze Stodu u Plzně. Koncepcí, technologií a provozem se ale od těch ostatních v něčem liší. Hlavní rozdíl je dán využitím netradiční vstupní suroviny: Jde o drůbeží trus, který má specifické...

Kategorie: Nezařazené

Krmný šťovík jako surovina pro bioplyn

Krmný šťovík se u nás uplatňuje především jako energetická plodina k výrobě pevného paliva pro vytápění budov. Původně byl ale vyšlechtěn jako objemná pícnina pro krmivářské účely a analýzy jeho kvalitu jako krmiva také potvrzují. Kvalita krmného šťovíku je rovněž předpokladem pro jeho využití jako kvalitní vstupní surovina pro výrobu...

Kategorie: Nezařazené

Je bioplynová stanica ekonomicky výhodná?

Výstavba bioplynovej stanice si vyžaduje dôkladnú prípravu nie len z hľadiska výberu technológie ale aj dôkladnú ekonomickú analýzu. Vďaka zvýhodnenej výkupnej cene elektrickej energie vyrobenej z bioplynu záujem o výstavbu bioplynových staníc rastie. Bohužiaľ vzhľadom na neskúsenosť potenciálnych záujemcov o využívanie tejto technológie sú ich očakávania často výrazne nadnesené a...

Kategorie: Nezařazené

Financování zemědělských bioplynových stanic

GE Money Bank vnímá bioplynové stanice jako perspektivní oblast rozvoje a diverzifikace zemědělské výroby. S financováním výstavby zemědělských bioplynových stanic (BPS) začala již v létě 2007 a od té doby schválila 16 úvěrů tohoto typu. Jejich průměrná výše dosahuje 45 milionů Kč a splatnost se pohybuje nejčastěji kolem desti let....

Kategorie: Nezařazené

Technologie rychlé pyrolýzy

V současné době je diverzifikace energetických zdrojů a energetická nezávislost diskutovaným tématem. Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v České republice je zejména biomasa: dostupný potenciál k roku 2010 je udáván ve výši asi 110 PJ. Využívání biomasy pro energetické účely má kladný vliv na životní prostředí, vykazuje nulový emisní faktor a...

Kategorie: Nezařazené

Správný výběr tepelného čerpadla

Koncem loňského roku bylo u nás instalováno asi 20 tisíc tepelných čerpadel různých systémů i značek. Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří asi 45 až 55 % celkových ná¬kladů na provoz rodinného domu. Při výběru tepelného čerpadla se vždy poradíme s odborníky. Důležitá je nejen značka a cena, ale hlavně vhodnost zvoleného...

Kategorie: Nezařazené

Solární ohřev venkovních bazénů

Vyhřívané venkovní bazény jsou v rozvinutých zemích Evropské unie významnými spotřebiteli energie. Nebýt finanční krize, možná by ceny fosilních paliv a tím i náklady na ohřev vody nadále rostly. Solární systémy sice mají vyšší investiční náklady, jejich výhodou však je, že Slunce provozovateli nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii. Solárním...

Kategorie: Nezařazené