Porovnanie efektívnosti spaľovania a splynovania energetického odpadu

Svetová spotreba energií neustále narastá v dôsledku industrializácie a vzrastajúcej životnej úrovne. Približne 80 % celosvetovej spotreby energie pochádza z fosílnych palív čo vyvoláva environmentálne a zdravotné obavy ohľadom neustále sa zvyšujúcich emisií oxidu uhličitého, oxidu siričitého a oxidov dusíka. V súčasnej dobe spoločnosť upriamuje svoju pozornosť na energetickú a ekonomickú bezpečnosť a uvedomuje si svoju silnú závislosť od fosílnej a jadrovej energie.

Postupným vyčerpávaním zdrojov fosílnych palív, rovnako ako so zvyšujúcim sa obsahom oxidu uhličitého v atmosfére a tým súvisiacim globálnym otepľovaním, využitie triedeného odpadu ako potenciálneho zdroja tepelnej a elektrickej energie, priťahuje stále väčšiu pozornosť.

Z hľadiska metódy výroby energie z komunálneho odpadu sa dnes v praxi presadzujú priame spaľovanie a termochemické spracovanie, ako sú pyrolýza alebo splyňovanie. Obsahom článku je popis metódy a súhrn výsledkov analýzy porovnania efektívnosti týchto metód v praxi.

Na základe analýzy energetického využitia odpadu pomocou spaľovania a splynovania možno konštatovať, že účinnosť využitia energetického obsahu odpadu je vyššia pomocou splyňovania. Pri splynovaní ak sa použije len samotný spaľovací motor, získa sa asi 2.3 MWel (asi 8.3 GJ/t) elektrickej energie a tepla v horúcej vode na vykurovanie 14.9 GJ/h, pričom straty (celkové) z tepelného obsahu paliva 27.8 GJ/h sú 4.6 GJ/h, čo predstavuje 16,5 %. Ak sa navyše inštaluje výmenník tepla spaliny/voda (prakticky je to kotol na výrobu pary) a následne aj kondenzačná, resp. protitlaková turbína navyše (ale na úkor tepla v horúcej vode), dá sa získať elektrickú energiu navyše v prípade kondenzačnej turbíny asi 0.4 MWel a v prípade protitlakovej turbíny asi 0.2 MWel a tepelný výkon na ohrev horúcej vody na vykurovanie 4.2 GJ/h.

Tab. Výsledky analýzy energetického využitia odpadu spaľovaním a splynovaním:

Typ parnej turbíny

Spaľovanie

Splyňovanie

kondenzačná

protitlaková

bez turbíny

kondenzačná

protitlaková

Vyrobená el. energia [MW]

2,0

1,0

2,3

2,7

2,5

Teplo v horúcej vode [GJ/h]

17.6

14.9

8.9

13.1

Účinnosť využitia odpadu [%]

27

76

83

67

80

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autoři: Otto Mierka, Ľudovít Jelemenský, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave

Obrázek: Využitie triedeného odpadu ako potenciálneho zdroja tepelnej a elektrickej energie, priťahuje stále väčšiu pozornosť. Foto archiv/Komwag

 

 

Komentáře ke článku 1

  • pavol Strapáč

    Poprosil by som o info. ak máte kde je postavené zariadenie na splyňovanie aby som dosiahol výkon parný 75t/h -58,3 MW o parametroch pary 9,4MPa a 540°C. Ďakujem pekne za info a prajem pekný deň.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *