Předcházení vzniku odpadů

V souladu s prioritami Evropské unie v oblasti nakládání s odpady se v poslední době diskutuje způsob, jak implementovat a prosadit do praxe strategii předcházení vzniku a minimalizace množství odpadu v podmínkách České republiky. Již méně se však hodnotí důsledky, které by důsledná implementace této strategie mohla mít na národní hospodářství jako celek i na samotný sektor odpadového hospodářství.

V souladu s prioritami Evropské unie v oblasti nakládání s odpady se v poslední době diskutuje způsob, jak implementovat a prosadit do praxe strategii předcházení vzniku a minimalizace množství odpadu v podmínkách České republiky. Již méně se však hodnotí důsledky, které by důsledná implementace této strategie mohla mít na národní hospodářství jako celek i na samotný sektor odpadového hospodářství.

Odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze provedli na modelovém příkladu analýzu, jejímž cílem bylo zjistit, jaké důsledky by mohlo mít důsledné naplňování strategie předcházení vzniku odpadu jak na sektor odpadového hospodářství, tak na hospodářství České republiky.

Závěr je, že odpadové hospodářství představuje jeden z významných sektorů národního hospodářství ČR, který se významně podílí na tvorbě produktu celé ekonomiky a zaměstnanosti. Analýza národohospodářských důsledků strategických opatření v odpadovém hospodářství by se proto měla stát nedílnou součástí jejich implementace do praxe.

Klíčovým nástrojem sledování národohospodářských důsledků jsou přitom tzv. input-output tabulky, které hodnotí nikoli pouze sektorově omezené dopady (např. přelévání zaměstnanců mezi odstraněním a využitím odpadu), ale v národním hospodářství jako celku. Využitím tohoto nástroje je možné získat komplexní pohled na strategická rozhodnutí Evropské unie, resp. České republiky.*

Obrázek: Odpadové hospodářství je významným sektorem národního hospodářství ČR. Foto archiv/Energie 21

Celý článek vyšel v časopise Energie 21 číslo 3/2014.

Autor: Red (Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *