Projekt využívání OZE ve veřejných budovách

Zhruba čtyři roky probíhal i ve Slovenské republice středoevropský projekt CEC5 – Ukázky energetické efektivnosti a využívání OZE na příkladu veřejných budov. Kromě plnění zadaných cílů projekt vyvolal na Slovensku i velmi potřebnou diskusi o možnostech šetření energií ve veřejných budovách především v procesu plánování výstavby či rekonstrukce.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2015.

Projekt CEC5 byl zahájen v říjnu 2011 a ukončen v prosinci 2014. Zaměřen byl na zhodnocení současných metod a nástrojů certifikace energetické efektivnosti a environmentální kvality budov jak ve středoevropském regionu, tak i na národní úrovni u jednotlivých projektových partnerů. Do projektu bylo zapojeno dvanáct projektových partnerů z osmi středoevropských zemí. Projektovým partnerem na Slovensku byl Trnavský samosprávný kraj (TTSK) se sídlem v Trnavě, který na realizaci projektu úzce spolupracoval s odborníky z Institutu pro energeticky pasivní domy v Bratislavě (www.cec5.enks.sk/sk/o-projekte/strana/4). Vedoucím partnerem projektu byla rakouská veřejnoprávní instituce Regionalentwick­lung Vorarlberg eGen (VLBG) se sídlem v Alberschwendu.

Cíle projektu CEC5

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvořit společný nadnárodní certifikační nástroj (CESBA) a nabídnout ho jako tzv. otevřený zdroj odborné i laické evropské veřejnosti. Zpřístupněním tohoto nástroje hlavně veřejným institucím měl projekt ambici zahrnout hledisko hodnocení energetické efektivnosti a environmentální kvality do procesu plánování a realizace veřejných investicí. Zároveň se tak zdůrazní fakt, že kvalitním plánováním lze dosáhnout významných úspor energie a financí při údržbě a provozu budov. Druhou klíčovou oblastí byla podpora vy­užívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), která je na Slovensku v porovnání se západoevropskými členskými státy EU stále poměrně nízká. Cílem je prostřednictvím instalace vybraných druhů zařízení na využívání OZE poskytnout reálnou ukázku možností jejich využívání ve veřejných budovách a podnítit zájem dalších veřejných institucí – přede­vším škol – o podobné projekty.

Demonstrační budovy

Hlavní aktivitou v rámci podpory využívání OZE byla výstavba, resp. rekonstrukce sedmi veřejných, tzv. demonstračních budov. Všechny tyto budovy podle názvu sloužily i k demonstračním účelům pro laickou a odbornou veřejnost, to znamená, že v určených hodinách byly zpřístupněny veřejnosti formou provázených návštěv.

Jako demonstrační budova byla na Slovensku zvolena budova jídelny a kuchyně Střední odborné školy Senica, kde Trnavský samosprávný kraj v rámci projektu instaloval solární kolektory, tepelné čerpadlo vzduch/voda, kotel na spalování dřevních pelet a malou fotovoltaickou elektrárnu. Ve škole byla zároveň zřízena demonstrační učebna, kde se na malém „velínu“ demonstrovala aktuální výroba a spotřeba energie z instalovaných zařízení.

Standardy CESBA

Dnes existují desítky certifikačních systémů a standardů, které udržitelnost budov hodnotí. V Evropě jsou nejznámější britský BREAM, německý DGNB, americký LEED nebo SBTool s různými variacemi. Vedle nich je tu mnoho národních certifikačních systémů.

Problematická je vzájemná porovnatelnost certifikátů ze zmiňovaných systémů. Důsledkem je snaha vytvořit v podobných klimatických a kulturních podmínkách společný, snadno dostupný a relativně jednoduchý evropský certifikační rámec. Tento hodnoticí rámec byl nazván CESBA (Common European Sustainable Building Assesment/Společný evropský rámec hodnocení udržitelných budov) a právě během trvání projektu CEC5 měly vzniknout varianty přizpůsobené národním podmínkám. Cílem je  otevřít cestu k lepšímu porozumění udržitelné výstavby, jejímu zavádění a podpoře v širokém rozsahu. Na jeho základě budou moci veřejné i soukromé subjekty v jednotlivých zemích ohodnotit své stávající budovy, resp. zformulovat požadované kvalitativní standardy pro připravované investice. Hodnoticí kritéria CESBA jsou shrnuta do okruhů: lokalita, projektová příprava, energie a média, kvalita vnitřního prostředí a stavební materiály.

Směrem k udržitelnosti

Zmínili jsme hlavní oblasti hodnoticího rámce CESBA, jehož ambicí je posunout navrhování a výstavbu směrem k udržitelnosti. Pro běžné využívání těchto kritérií je třeba, aby byl tento hodnoticí systém otevřený a dokázal ho použít každý vyškolený autorizovaný architekt nebo stavební inženýr. Současně by měl být přiměřeně jednoduchý a finančně relativně nenáročný, což umožní jeho využití i ve státní a veřejné správě. Více informací na www.cec5.enks.sk, www.projectcec5.eu.*

Ing. arch. Lorant Krajcsovics, Ph.D., Fakulta architektury STU Bratislava, Ing. arch. Tatiana Pifková, Institut pro energeticky pasivní domy Bratislava

Obrázky:

Jako demonstrační budova byla na Slovensku zvolena budova jídelny a kuchyně Střední odborné školy Senica. Foto Lorant Krajcsovics

Hodnoticí rámec CESBA by měl posunout navrhování a výstavbu budov směrem k udržitelnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *