Sektor OZE potřebuje stabilní podmínky

Koncem dubna se na konferenci Solární energie a akumulace v ČR 2016 sešli zástupci solární energetiky, podnikatelé a odborníci na oblast obnovitelných zdrojů. V první části se mluvilo o problematice podpory obnovitelných zdrojů a budoucnosti solární energetiky. V druhé části byla představena inovativní technologická řešení, která umožní ještě rychlejší růst podílu využití obnovitelných zdrojů v české energetice.

Informace vyšla v časopise Energie 21 č. 3/2016.

Hlavním iniciátorem konference byla Solární asociace, která sdružuje stovky podnikatelů v solární energetice a je tak významným aktérem v oblasti obnovitelných zdrojů. Záštitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. To je podle ředitelky Solární asociace Veroniky Hamáčkové důkazem, že po několika nepříznivých letech dochází ke smíření solární energetiky s oblastí politiky. „Solární energetika spolu s větrnou energií trhá ve světě rekordy v objemu vyrobené energie, akumulace vyrobené energie navíc řeší problém nestability sítě, díky tomu obnovitelné zdroje a konkrétně fotovoltaiku začíná pozitivněji vnímat i veřejnost,“ řekla v úvodu Hamáčková.

Pro oblast solární energetiky byl v posledním období problematický zejména přelom roku, kdy Energetický regulační úřad nechtěl schválit podporu obnovitelným zdrojům a ohrozil tak řadu projektů a investic. K tématu podpory vystoupila například Petra Němečková z odboru veřejné podpory Evropské komise. „Nárok na podporu ztrácí stát v případě, že byla udělena ještě před schválením Evropskou komisí a zároveň jde o takzvanou neslučitelnou podporu. Slučitelnost posuzuje Evropská komise na základě toho, zda podpora například přispívá k dosažení cíle ochrany životního prostředí, o neslučitelnosti přitom rozhodne jen výjimečně,“ řekla. Z toho vyplývá, že ERÚ neměl k pozastavení vyplácení podpory obnovitelným zdrojům v České republice žádný důvod.

O roli obnovitelných zdrojů v české energetické koncepci mluvil například ekonom a analytik skupiny J&T Michal Šnobr. Podle něj za nízké ceny elektřiny může Česká republika vděčit sousedství s Německem, které má však v kontextu Evropy velmi specifickou energetickou politiku, prosazuje totiž co nejrychlejší růst podílu obnovitelných zdrojů a zároveň opouští jadernou energetiku. Největší problém České republiky podle Šnobra je, že nemá strategickou energetickou vizi, která by z hlediska udržitelného vývoje byla srovnatelná s tou německou.

„Pro rozvoj oblasti obnovitelných zdrojů a růst podílu energie z nich získané je nezbytné, aby Česká republika zajistila podnikatelům a investorům v sektoru OZE stabilní a spolehlivé podmínky. To je společné stanovisko českých asociací, které bylo doručeno Evropské komisi,“ řekl na závěr konference Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, která se na organizaci konference rovněž podílela.*

JiT (Zdroj: PR Consultant)

Foto archiv/MSE

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *