Tepelná pohoda v obytných místnostech

Přiměřené teplo a přiměřená vlhkost jsou nezbytné podmínky k životu organismů na všech místech zemského povrchu. Člověk není výjimkou, a tak si lidé, na základě poznatků i praktických zkušeností, stanovili pro zajištění tzv. tepelné pohody při pobytu v budovách normy a předpisy.

Tepelnou pohodu lze laicky definovat tak, že člověku není ani chladno, ani příliš teplo a cítí se příjemně. Odborná definice říká, že tepelná pohoda v místnosti je optimální při splnění čtyř podmínek: Součet teploty vnitřního vzduchu a průměrné povrchové teploty předmětů je v rozsahu 38–42 °C, rozdíl mezi teplotou vzduchu a povrchovou teplotou stěn není větší než 6 °C, relativní vlhkost vnitřního vzduchu je v rozsahu 30–50 % a rychlost

Hlavními faktory, které ovlivňují tepelnou pohodu (zároveň i tepelnou bilanci našeho organismu): vnitřní prostředí (teplota, vlhkost a proudění vnitřního vzduchu) a osobní faktory osob (věk, váha, oblečení zkušenosti atd.).

Hlavní opatření, která pomohou zajistit alespoň přiměřenou tepelnou pohodu (a zároveň i kladnou tepelnou bilanci našeho organismu), jsou: zvolit vhodný zdroj tepla a systém vytápění (vhodným je například podlahové vytápění), zamezit přetápění, správně větrat, ale přitom omezit ztráty tepla.

Abychom měli představu, zda nakládáme s palivy a energiemi hospodárně, je potřebné pravidelně sledovat jejich spotřebu. Doporučuje se provádět odečty z dostupných měřidel (plynoměr, elektroměr, měřič spotřeby tepla) alespoň jedenkrát týdně a sledovat při tom také venkovní i vnitřní teplotu, které spotřeby paliv a energií ovlivňují. Jen tak budeme pak moci porovnávat jednotlivé roky mezi sebou. Odborníci využívají při srovnávacích výpočtech týkajících se ročních spotřeb tepla tzv. denostupňovou metodu. Také volba vhodného tarifu při odběru elektřiny nám může ušetřit peníze za energie.

Pokud budeme potřebovat odbornou radu, týkající se úspor energií, tepelné stability budov, vytápění, využití OZE, můžeme se obrátit na některé z tzv. Energetických konzultačních a informačních středisek MPO ČR (EKIS MPO), která naleznete rozdělena podle regionů na www.mpo-efekt.cz. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2015.

Autor: Lubomír Klobušník, EKIS České Budějovice KLOTHERM

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *