Výstava Infotherma 2019 klepe na dveře

V tradičním termínu ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. ročník mezinárodní výstavy Infotherma věnované především vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů energie.

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s produkty určenými k tepelné pohodě našich domovů. Infotherma se snaží mapovat technický pokrok a stává se tradičním každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli nabídne přehlídku novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná zhruba o 21 % výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice Dům plný energie. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě se představí i tolik diskutovaná otázka zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info. Své místo zaujme i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory.

Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž TOP VÝROBKY Infothermy 2019, kde jednotliví vystavovatelé prezentují své nejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info a její výsledky budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také prezentovány výsledky soutěží Realizace roku 2018 ve stínicí technice a Nejlepší SMART produkt – technologie, inovace, projekt.

Slavnostní zahájení Infothermy 2019 se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hod. v konferenčním centru ostravského výstaviště Černá louka. Jeho součástí bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU). Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky připraven bohatý odborný doprovodný program. Veškeré podrobnosti najdete na http://www.infotherma.cz/.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *