Zařízení pro spalování odpadů s malou kapacitou

Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) s malou roční zpracovatelskou kapacitou (tzn. zhruba pod 20 kt/rok) nejsou odbornou veřejností považována za ekonomicky udržitelná. Obvyklým argumentem jsou podstatně vyšší měrné investiční a provozní náklady ve srovnání s jednotkami vyšších kapacit. Existují však projekty, kde to neplatí. Jedním z nich je ZEVO plánované společností EVECO Brno, s. r. o.

Společnost EVECO Brno vypracovala koncept nasazení a takové technologické a technické řešení jednotek malých kapacit, aby vyhovovalo všem legislativním a technickým požadavkům a zároveň mělo ekonomické parametry, tzn. i investiční cenu, zajímavé i pro čistě komerční záměry.

Společnost EVECO Brno vypracovala technologické složení jednotek malých zpracovatelských kapacit takové, aby vyhovovalo všem legislativním požadavkům a zároveň takové, jehož investiční cena by byla zajímavá za určitých předpokladů i pro čistě komerční subjekty. Důraz je u jednotky kladen především na produkci tepelné energie. Generování elektrická energie s relativně vysokou účinností totiž klade zvýšené nároky na parametry produkované páry (provedení kotle) a na provedení turbíny. Obojí se velmi příznivě projevuje v investiční ceně.     

Na základě provedené technicko-ekonomické analýzy se koncepce technologických jednotek pro energetické využívání odpadů malých ročních zpracovatelských kapacit jeví jako perspektivní. Tyto jednotky, přispívající k zajištění energetické a ekonomické soběstačnosti, najdou svoje uplatnění především v menších a středních výrobních podnicích nebo mikroregionech s počtem obyvatel kolem 30 tisíc.*

Celý článek vyšel v časopise Alternativní energie č. 4/2014.

Autoři: Vladimír Ucekaj, Marek Šarlej, EVECO Brno, s. r. o.

Obrázek: Vizualizace ZEVO o celkové kapacitě 20 kt SKO/rok

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *