Filtr

Další revize kotlů až v roce 2019

Více než tři čtvrtě milionu domácností mělo mít do konce letošního roku hotovou další revizi kotle na tuhá paliva podle zákona o ochraně ovzduší. Na základě zkušeností z roku 2016, kdy proběhly první zákonné revize, MŽP novelizovalo zákon o ochraně ovzduší. Novela přináší několik novinek, které lidem ušetří výdaje, ale přínos revizí pro kvalitu ovzduší přitom zachová. Od 1. září letošního roku stačí mít revizi pouze každé tři roky. Nově se tak povinnost další revize posouvá až na rok 2019.

Kategorie: Aktuálně

Aktuální články

Ostrovní systém splnil očekávání

Před dvěma lety mne na veletrhu Střechy Praha jako energetického poradce oslovil zajímavý klient. František si se svou partnerkou Evou po návratu z ciziny koupili na Sedlčansku venkovský domek na samotě a bez elektřiny. Několik let v něm topili dřevem, svítili baterkami a svíčkami a vodu nosili ze studny. Pak...

Kategorie: Sluneční energie

Malá větrná elektrárna se svislou osou

Článek popisuje vznik a princip činnosti nového typu malé větrné elektrárna se svislou osou, která funguje na známém Darriově principu. Řešení se liší v tom, že lopatky jsou tvořeny pevnou a pružnou částí, takže využívají vztlak, skluz, přímé reakce a pracují i „proti větru“. Tvar lopatky způsobuje změnu laminárního proudění...

Kategorie: Větrná energie

Provozní účinnost teplovodních kotlů

V důsledku neustále se zvyšujících cen energií je kladen vyšší důraz na přesné vyčíslení ekonomiky provozu tepelných zdrojů již v projektových dokumentacích a v různých provozních analýzách. V této souvislosti se také stále více dostává do popředí diskuze o stanovení reálné provozní účinnosti teplovodních kotlů na pevná paliva. ...

Kategorie: Biomasa

Kondenzační šachta na bioplynové stanici

Ke konci roku 2017 bylo v České republice provozováno asi 567 bioplynových stanic. Z toho bylo 382 zemědělských, ostatní jsou komunální, čistírenské a průmyslové stanice. Především u zemědělských bioplynových stanic se v objektu nacházejí kondenzační šachty, které z hlediska bezpečnosti práce představují určité riziko.

Kategorie: Bioplyn

Nastává renezance obnovitelných zdrojů

Podle aktuální predikce Komory obnovitelných zdrojů energie by se měla v Česku výroba energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 zvýšit nejméně o polovinu. Největší roli přitom budou hrát samovýrobci: domácnosti a podniky, kteří si budou vyrábět vlastní energii, dále větrné a geotermální zdroje a biometan. V dopravě by na...

Kategorie: Energetika

Novou šancí je biometan a syntézní plyn

Achillovou patou evropské energetické transformace je doprava. Zde je třeba nejvíce zabrat, pokud to s rozvojem obnovitelných zdrojů energie myslíme vážně. Neméně důležité je šikovně řešit situace, kdy je energie příliš anebo málo. Přidejme k tomu ještě potřebu lépe zacházet s komunálními odpady a máme jasné zadání, jak lépe využít...

Kategorie: Bioplyn

Výroba biopaliva z oleja ľaničníka siatého

Produkcia technických plodín na výrobu biozložiek môže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieka v dlhodobom horizonte a stabilizáciou príjmov poľnohospodárskych podnikov umožní ich rozvoj a vyššiu konkurenčnú schopnosť. Výroba nepotravinárskych surovín pre biozložky podporí vznik multifunkčného poľnohospodárstva v prípade, že sa vo väčšej miere budú spracúvať aj vedľajšie výrobky (pokrutiny na...

Kategorie: Biopaliva

Zpráva o čerpání dotací na energetické úspory

Čerpání evropských dotací na úspory energie je pomalé a proces schvalování žádostí o dotace dlouhý. Úspory energie tak byly ke konci loňského roku minimální. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil postup ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace při rozdělování dotací. Podle ministerstva...

Kategorie: Aktuálně, Úspory energie