Filtr

Aktuální články

žůrková-web

Energie z údržby zeleně

Předmětem evropského projektu greenGain je energetické využití zbytkové biomasy z údržby městské zeleně, okrajů silnic a říčních břehů. Na projektu se podílí, vedle partnerů z Německa, Itálie a Španělska, také CZ Biom – České sdružení pro biomasu.

Kategorie: Biomasa

kulhánek-web

Elektřina a teplo i bez dotace

Ke stavbě bioplynových stanic zemědělcům významně pomohly dotace z EU. Ale i tam, kde z nějakého důvodu postavili ´bioplynku´ bez dotace, mohou generovat zisk. Bankovní úvěr sice splácejí déle, ale zbývá i dost pro vylepšení finanční situace firmy a kvality hospodaření.

Kategorie: Bioplyn

chalupa1-web

Směřování k OZE je nevyhnutelné

Na jaře 2012 byla založena Komora obnovitelných zdrojů energie. Hlavní cíle komory byly a jsou propagovat a podporovat využívání čisté energie a sjednocovat postoje asociací jednotlivých druhů OZE při jednání s orgány veřejné správy. Předsedovi Komory OZE Štěpánu Chalupovi jsme položili několik otázek na aktuální energetická, ekologická a ekonomická témata.

Kategorie: Energetika, Rozhovor

hájek1-web

Větrné elektrárny a památky

Větrná energetika může být buď předmětem ochrany ze strany ochrany kulturního dědictví, nebo předmětem konfliktu. Celkově lze říci a doložit, že vztahy mezi větrnou energetikou a památkovou péčí se z hlediska celkového trendu rozšiřují a prohlubují. ...

Kategorie: Větrná energie

greengain-logo2

Seminář o projektu greenGain

CZ Biom - České sdružení pro biomasu uspořádalo koncem minulého roku první seminář o projektu greenGain – energetickém využití biomasy z údržby veřejné zeleně. Seminář byl součástí 20. ročníku konference Biomasa, bioplyn & energetika 2015.

Kategorie: Biomasa

skanderová-web

Plodiny pro energetické využití

Pěstování rostlin na zemědělské půdě za účelem produkce biomasy k energetickému využití je známé už více než dvě desítky let. Uvádí se kolem jednoho sta druhů rostoucích po celém světě, které byly vytipovány jako potenciální zdroj energie. Z hlediska našeho zemědělství je však perspektiva jejich využití různá.

Kategorie: Biomasa

Lev

Dotační období 2014+: příležitosti pro rozvoj firem

Začal dlouho očekávaný příjem plných žádostí o dotace v programovém období 2014 - 2020. Jak se zdá, systém pro jednotné podávání žádostí (tzv. MS 2014+), do kterého stát investoval neuvěřitelné sumy peněz, opravdu pozbyl své zásadní mouchy, které zdárné spuštění příjmu žádostí blokovaly. Podrobnosti nám sdělil Richard Lev, člen představenstva...

Kategorie: Komerční prezentace

1-sedlák-web

Výroba elektřiny na střechách dostala šanci

Zavedení podpory v programu Nová zelená úsporám i pro solární elektrárny na domech je klíčový impuls pro šetrnou energetiku. Příležitost pro rozvoj solární energetiky dává také aktualizovaný Národní akční plán pro obnovitelné zdroje (NAP OZE). Výroba elektřiny na střechách domů tak dostala novou šanci.

Kategorie: Sluneční energie