Filtr
management-web

Energetický management ve městech se stává standardem

Energetický management již delší dobu není neznámým pojmem a většina měst alespoň některé jeho prvky provozuje. Pro subjekty, které energetický management již v nějaké podobě provádějí, je přistoupení k požadavkům a principům normy ČSN EN ISO 50001 systémovým krokem k dlouhodobému zlepšování. To platí jak pro podnikatelský, tak pro veřejný sektor.

Kategorie: Hospodaření

Aktuální články

laboratoř-web

Nová laboratoř pro zkoušení solárních kolektorů

V sousedství města Buštěhrad nedaleko Prahy vzniklo v minulých letech nové výzkumné centrum zaměřené na vývoj prvků, zařízení a systémů pro budovy zítřka. Součástí centra je i laboratoř pro zkoušky solárních kolektorů a zařízení ve vnitřním prostředí s využitím umělého slunečního záření.

Kategorie: Sluneční energie

1reportáž-web

Zájem byl o nízkoenergetické domy a techniku vytápění

V lednu se v Praze a Ostravě konaly veletrhy, jejichž témata souvisí se zaměřením našeho časopisu. Na výstavišti PVA Expo Praha v Praze-Letňanech to byly veletrhy Solar Praha, For Pasiv a Střechy Praha, na výstavišti Černá louka v Ostravě veletrh Infotherma. Přinášíme hodnocení jejich obsahu a několik zajímavých tipů.

Kategorie: Trendy

analýza-web

Evropské fondy zřejmě nezajistí udržitelný rozvoj regionů

Analýza mezinárodní nevládní organizace CEE Bankwatch Network ukazuje, že peníze v nových evropských operačních programech pravděpodobně nezajistí potřebný posun českých regionů k udržitelnosti rozvoje. Místo investic do recyklace odpadů, šetrné dopravy nebo energetické soběstačnosti budou u nás evropské fondy podporovat projekty velké infrastruktury s rizikem negativních dopadů na životní prostředí.

Kategorie: Souvislosti

IMG TIGER Kaskadennutzung der Tiefengeothermie

Rozhovor: Geotermální energie je prakticky nevyčerpatelná

Planeta Země sama o sobě je téměř nevyčerpatelný a celosvětově perspektivní zdroj energie. V České republice se geotermální energie využívá zejména prostřednictvím tepelných čerpadel. Investoři, kteří chtějí stavět hlubinné geotermální elektrárny, narážejí na administrativní problémy a odpor místních obyvatel. A jak je tomu v sousedním Německu? Současný stav a perspektivu...

Kategorie: Geotermální energie

akumulace-web

Možnosti akumulace elektřiny z širšího pohledu

Rozšíření pohledu na možnosti akumulace elektřiny i o technologie konvertující elektřinu na jiné produkty umožňuje výrazně zvýšit možnosti uložení elektřiny z obnovitelných zdrojů v době, kdy jejich výroba převyšuje poptávku. Pokud by takové technologie byly ekonomicky efektivní, otevřely by se tím možnosti pro zvýšení podílu OZE v energetickém mixu.

Kategorie: Distribuce

zdroje-web

Jak přesvědčit občany o prospěšnosti OZE – 1

Dva záměry investorů na instalaci výroben energie z obnovitelných zdrojů v Plzeňském a Libereckém kraji vyvolaly v prvních měsících roku 2014 rozporuplné diskuse místních občanů. Prvním záměrem byla farma větrných elektráren Střížovice, druhým záměrem geotermální elektrárna v areálu bývalé textilní továrny Seba Tanvald. To vyvolává otázky, jak by měli investoři...

Kategorie: Souvislosti

investice-web

Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov

Bioplynové stanice (BPS) jsou v české krajině již běžné a docela dobře zdomácněly. Počáteční obavy ze znečištění okolí zápachem a z dopravní zátěže pominuly a, až na několik příkladů vyloženě lajdáckých provozovatelů, šlapou bez velkého odporu společnosti. Bioplynky totiž nabízejí pro své okolí významný potenciál rozvoje.

Kategorie: Bioplyn

založení

Založení plantáže rychlerostoucího japonského topolu

S plantážemi rychlerostoucích dřevin se v České republice setkáváme stále častěji. Kolem této problematiky se ale stále objevuje mnoho nepřesných informací. Proto v tomto čísle časopisu poskytujeme zevrubný návod na založení plantáže japonského topolu a její údržbu po výsadbě tak, jak to máme ověřeno naší mnohaletou praxí. V říjnovém čísle...

Kategorie: Biomasa