Filtr
1-větrné-web

Malé větrné elektrárny by měly dostat větší šanci

Menší typy větrných elektráren jsou u nás zatím poměrně opomíjeny. Často jsou dokonce považovány spíše za hobby než za významnější zdroj energie. Ale je to přístup nespravedlivý a neprozíravý. Zvláště nyní, kdy se klade důraz na regionální zdroje a výstavba velkých větrných elektráren stagnuje, by měly dostat větší šanci.

Kategorie: Větrná energie

Aktuální články

2-odpady-web

Alternativní energie z komunálního odpadu

Obce mají za povinnost třídit komunální odpad a v červnu by měla Poslanecká sněmovna projednávat nový plán odpadového hospodářství ČR. Ten určí, jakým směrem se Česko vydá. Jisté je, že skládkování se postupně zastaví ve prospěch recyklace a energetického využití. Ekologové i zástupci odpadového hospodářství namítají, že návrh plánu pomáhá...

Kategorie: Alternativní zdroje

1-projek-web

Jak přesvědčit občany o prospěšnosti OZE – 2

V první části článku v minulém čísle Energie 21 byly popsány okolnostmi neúspěchu při prosazování záměru investorů postavit farmu větrných elektráren Střížovice a geotermální elektrárnu v areálu bývalé textilní továrny Seba Tanvald. Otázkou je, jak by měli investoři postupovat, aby místní občany přesvědčili o prospěšnosti svých záměrů. K důležitým nástrojům...

Kategorie: Energetika

1-fve2

Fotovoltaická elektrárna na střeše domu – 2

Novela energetického zákona (NEZ) projednávaná v současnosti naší legislativou otevírá možnost připojovat nové mikrozdroje o výkonu do 10 kW s tím, že budou tolerovány přetoky nespotřebované solární elektřiny do distribuční sítě. Návrh ve stávajícím znění obsahuje významná administrativní zjednodušení pro zájemce o stavbu malých fotovoltaických elektráren (FVE) – především konec...

Kategorie: Sluneční energie

1-teplárny-web

České teplárenství potřebuje pozitivní inspiraci a méně regulace

Ve dnech 21. až 23. dubna Hradec Králové hostí 21. ročník největší oborové konference ve střední Evropě – Dny teplárenství a energetiky. Podle zástupců pořadatele, Teplárenského sdružení ČR, bude na programu i nový strategický plán Evropské komise pro oblast energetiky, který byl v Bruselu představen v únoru letošního roku. Plán...

Kategorie: Energetika

1-ukrajina-web

Ukrajina míří k energetické soběstačnosti

Na základě plánů ukrajinské vlády docílit energetické soběstačnosti, resp. nezávislosti na energiích z Ruské federace, se koncem února 2015 na poli Národní akademie věd v Kyjevě konala jedna z prvních zásadních konferencí o konceptu energetické soběstačnosti Ukrajiny po událostech na kyjevském Majdanu z minulého roku.

Kategorie: Bioplyn

1-digestát (2)

Vliv aplikace digestátu na produkci kukuřice

Při výrobě bioplynu dochází k významné redukci emisí skleníkových plynů. Současně vzniká jako výstupní surovina tzv. digestát, resp. fugát jako jeho tekutá frakce a separát jako pevná frakce. Digestát je obecně považován za hodnotné hnojivo s okamžitou dostupností dusíku. Cílem příspěvku je rozšířit poznatky o vlivu digestátu ze zemědělských bioplynových...

Kategorie: Bioplyn

1

Bezlopatková turbína je stále aktuální

V posledních letech jsou na evropské i národní úrovni jasně stanoveny cíle v oblasti zvyšování podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů. V této souvislosti se naskýtá otázka, zda by se neměly stát předmětem našeho zájmu také velmi malé potenciální zdroje energie vody, které objektivně existují na velmi nízkých spádech.

Kategorie: Vodní energie

1

Palivo z polí hoří efektivně a bez emisí

Nejlevnější palivo z rostlinné biomasy vzniká jako vedlejší produkt při pěstování a zpracování zemědělských plodin. Jsou to posklizňové zbytky, hlavně sláma z obilnin a olejnin, dřevní piliny, případně použitý papír apod. Jejich proměna v teplo probíhá v různých otopných systémech. Nejefektivnější jsou automatické kotle na dřevní nebo rostlinné pelety, případně...

Kategorie: Biomasa

2

Veletrh úspor energií naznačil trendy

Koncem února se ve Welsu konal největší rakouský veletrh úspor energií – Energiesparmesse, který probíhá společně s největší výstavou pro stavebnictví a veletrhem vybavení pro koupelny a sanitární techniku. Jeho součástí jsou i Dny světově udržitelné energie se spoustou přednášek a seminářů, týkajících se především využívání biomasy pro vytápění. ...

Kategorie: Hospodaření