03.01.2022 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktualizace taxonomie vyvolala rozpory

Evropská komise zveřejnila návrh dokumentu, pro který se vžil název „taxonomie“. Ta by měla určit, které činnosti lze považovat za udržitelné, předcházet greenwashingu a pomoci přesunout či nasměrovat investice. Na EK aktuálně doplněném seznamu jsou podmíněně a dočasně zařazeny i jaderná energetika a zemní plyn, což vyvolalo i vlnu nesouhlasu.

Podle Komory OZE komise navrhla dočasně akceptovat i delší a nákladnější řešení ochrany klimatu, tj zemní plyn a jaderné elektrárny, zejména kvůli udržení smíru a soudržnosti v rámci zemí EU. Prioritou však i nadále zůstávají obnovitelné zdroje.

Emise plynových elektráren se po zohlednění celého cyklu jeho těžby, výroby a dopravy včetně úniku metanu liší od emisí uhelných elektráren jen málo. Stavba nových jaderných zdrojů se zase protahuje, je složitá a zejména se prodražuje, takže účinek spuštění nového jaderného bloku se časově míjí s nezbytností odstavit uhelné elektrárny. Takové jsou hlavní důvody, které odvádí pozornost od skutečných řešení pro ochranu klimatu, kterými jsou obnovitelné zdroje. Ty jsou naopak ze všech nově budovaných zdrojů nejlevnější, jednoduché, relativně rychle proveditelné a přitom bezpečné stavby. Problémy se nevyhýbají ani jim, ale zkušenosti ze států, které hrají v jejich rozvoji první ligu, ukazují, že kde je vůle, je cesta.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, řekl: „Zveřejněním taxonomie Evropská komise prokázala, že je ochotna naslouchat. Kvůli smíru a soudržnosti mezi členskými státy se rozhodla dočasně akceptovat i delší a nákladnější řešení jedné z největších výzev současnosti, změny klimatu. Primárním řešením nadále zůstávají obnovitelné zdroje a navazující technologie a opatření. Pozice taxonomie jako jednoho z nejdůležitějších politických nástrojů, jak dosáhnout správného postupu a umožnit postfosilní energetickou transformaci je tím však oslabena. Skutečným řešením pro ochranu klimatu jsou obnovitelné zdroje, které jsou ze všech nově budovaných zdrojů nejlevnější, jednoduché a relativně rychle proveditelné stavby. V Česku mohou nahradit veškerou výrobu elektřiny z uhlí.”

Naproti tomu Svaz průmyslu a dopravy (SPD) vydal stanovisko, že podmínky návrhu EK pro zahrnutí jádra a plynu mezi čisté zdroje jsou pro českou ekonomiku nepřiměřeně rizikové.

Svaz průmyslu a dopravy ČR stanovisko zaslal ho premiérovi Petru Fialovi a zodpovědným ministrům vlády.

Podle SPD Prvotní optimismus a reakci na publikovanou zprávu o plánovaném zařazení jádra a zemního plynu mezi čisté zdroje je třeba opřít o znalost detailu, a ten je bohužel z pohledu české energetiky velmi rizikový. Obě technologie jsou klasifikovány jako udržitelné pouze dočasně, u plynu jsou nastaveny velmi striktní podmínky, u spoluspalování vodíku již v roce 2026, jádro bude za udržitelné považováno pouze do roku 2040 u stávajících zdrojů a do roku 2045 u nových zdrojů.

„Pokud by byl akt přijat v tomto znění, přinesl by zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a zejména teplárenství. V oblasti jádra by přijetí návrhu znamenalo, že nový blok v Dukovanech by mohl být zároveň posledním novým jaderným zdrojem – ať už velkým či malým modulárním, který se v ČR v souladu s taxonomií postaví,“ říká 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš. Investice do 60letého provozu stávajících bloků v Dukovanech či v Temelíně po roce 2040 je taktéž v rozporu s navrženou taxonomií.

„Podle tohoto znění by plánovaný přechod teplárenství z uhlí na zemní plyn nebylo možné realizovat a centrální zásobování teplem v ČR z velké části skončí, neboť dosažení podílu 30% spoluspalování vodíku od roku 2026 v nových plynových zdrojích není možné,“ doplňuje Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Česká republika by proto podle SPD měla zaslat Evropské komise v příslušných termínech připomínky, resp. návrhy úprav textu tak, aby se text stal pro ČR akceptovatelný, a jeho podmínky pro ČR byly vůbec realizovatelné. Svaz průmyslu a dopravy je i se svými členy připraven na návrhu aktivně spolupracovat.

Gro (Zdroje: Komora OZE a SPD)

Foto archiv/epet.cz*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down