28.08.2016 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akumulace elektřiny 4 – Pravidla a tržní principy

Další díl seriálu o akumulaci elektřiny se věnuje tématům, která by měla ve všech odvětvích doprovázet každý nový princip, technologii či obchodní záměr. Dvojnásob to platí pro energetiku, která má strategický charakter, je investičně náročná, historicky determinovaná a podléhá omezení či regulaci. Energetika by navíc měla v zorném poli státu, který by měl být odpovědný zejména za její strategický rozvoj, a to hlavně odběratelům.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2016.

Akumulace není jen spojení spotřeby a výroby. Rozhodně to ale neznamená, že bychom měli vytvářet nějaká třetí pravidla, tedy po pravidlech pro výrobu a spotřebu i pravidla pro akumulaci. Akumulaci bychom měli zásadně chápat jako doplnění stávajících procesů. Z logiky věci tedy vyplývá, že pro akumulaci potřebujeme pravidla týkající se akumulace a její uplatnění v procesu výroby elektrické energie a podobně i pro procesy její spotřeby.

Oblast legislativy by měla pokud možno vyváženě a bezezbytku pokrývat všechny oblasti. Vyváženě v tom smyslu, aby vytvářela odpovídající rámce jak pro stát a jeho strategické záměry, tak pro klasické subjekty již zmiňovaného řetězce (výroba-přenos-distribuce-spotřeba-obchod), ale zároveň stanovila pokud možno stabilní pravidla jak pro ty, kteří se rozhodnout do oblasti akumulace investovat, tak například i pro výrobce technologií i pro ty, kteří se zabývají výzkumem a vývojem technologií. Možná je zbytečné tato východiska připomínat, ale nedávná historie naší energetiky nás poučila, že to samozřejmé být nemusí.

Jaká jsou tedy klíčová východiska pro legislativu a tržní prostředí v oblasti akumulace elektřiny?

Primární je skutečnost, že celá řada technologií výroby elektrické energie neumožňuje její efektivní regulaci. Hovoříme-li o pravidlech a příslušné legislativy, měli bychom zároveň s požadavky na jejich efektivní fungování respektovat při jejich návrhu i možná rizika, plynoucí z jejich zneužívání. Nelze samozřejmě vyjmenovat veškerá rizika, ale už trpká zkušenost s podobnou problematikou v oblasti obnovitelných zdrojů by nás měla dostatečně varovat. Celá řada rizik tohoto typu se dá samozřejmě eliminovat minimalizací přímé podpory, stále však zůstává mnoho „kapitol“, jejichž obsah by měl projít pečlivou „risk analýzou“.

Regulace a licencované služby jsou aspekty, které do oblasti trhu a uplatnění tržních principů vnášejí předem daná a v mnoha případech nepřekročitelná omezení. Omezení dané základními principy fungování energetiky přináší nemožnost řešit některé oblasti akumulace jednoduše a přirozeně.

Další oblastí je podpora. Jakkoliv je to nepopulární, zavedení a rozšíření akumulace bude jistou podporu vyžadovat. Rozhodně nepřímou, ve specifických případech i přímou. Pro akumulaci v dnešní době a její blízké budoucnosti důležité je důležité, že základní ekonomické rámce, především cena technologií, se dostává do pásma, kdy se její uplatnění dostává na samou hranici ekonomické efektivnosti a v mnoha případech ji již překračuje. Můžeme tedy očekávat, že přímá podpora nebude již nutná. O to spíše je třeba dosáhnout toho, aby podpora nepřímá svoji roli splnila bezezbytku.

Jak už bylo v seriálu o akumulaci elektřiny řečeno několikrát, prošla globální energetika přelomu tisíciletí řadou klíčových milníků. V případě české energetiky to byly milníky, mírně řečeno, značně kontroverzní. Mnohdy do té míry, že celá řada dobrých myšlenek a idejí byla na dlouhou dobu „uložena k ledu“. A nebylo to kvůli problémům technickým či ekonomickým.

Akumulace elektřiny je další téma, které do rámce nových koncepcí patří. V mnoha směrech dokonce pro další témata další vytváří technické i ekonomické předpoklady. Neudělejme tedy „obvyklou chybu“ a věnujme se oblasti pravidel, legislativy a uplatnění tržních principů týkající se akumulace minimálně stejně intenzivně, jako se věnujeme souvisejícím technologiím.

(Pokračování v příštím čísle.)

Jiří Roubal, TECHSYS – HW a SW, a. s.

Obrázky:

Legislativě a trhu v oblasti akumulace se musíme věnovat stejně jako technologiím. Foto archiv/ALiES

Akumulace na straně spotřeby pomáhá snížit maximální příkon i cenu za nákup elektřiny. Foto archiv/MPO

Akumulace pomůže podstatně snížit požadavek na kapacitu připojení fotovoltaických elektráren k síti. Foto archiv/Energie 21 

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down