Alternativou jsou energetické piloty

Energetické piloty jsou zvláštní primární zdroj energie pro tepelná čerpadla systém země-voda, popřípadě akumulátor tepla. K využití jsou zvlášť vhodné budovy, které musí mít hluboké základy z důvodu špatného podloží stavebního pozemku. Způsob funkce energetických pilot se především zakládá na fyzice specifické tepelné kapacity.

Na využití výkonu energetické piloty pozitivně působí vodonosné vrstvy. Protože jsou piloty pod budovou realizovány s velkou hustotou a s rozestupy jen několika metrů, vzniká vysoké oboustranné teplotní ovlivnění. Z tohoto důvodu by měla být zařízení energetických pilot využívána vždy jako sezónní akumulátor. Pokud budou sloužit pro účely vytápění a chlazení, měla by se věnovat zvláštní pozornost simulaci provozních charakteristik základů a správnému dimenzování.     

 

Využití po celý rok

Již od 70 let minulého století byly zkoumány projekty s energetickými pilotami a realizovány první projekty. Způsob funkce takových zařízení pro přípravu energie pro účely vytápění popřípadě chlazení je založen na jednoduchém hospodaření s tepelnou energií.

V létě, kdy se má v budovách jako jsou například výrobní haly, nákupní centra nebo kanceláře provádět klimatizace, se teplo ukládá do energetických pilot pomocí reversibilního tepelného čerpadla. Trubkami výměníku tepla, které jsou integrovány v zařízení energetických pilot se energie odvede do podzemí. V zimě, když je energie potřebná pro vytápění, využívá zařízení tepelného čerpadla energetickou pilotu jako primární zdroj energie.

 

Postup instalace

Instalace energetické piloty se provádí v různých etapách stavby. Na začátku se vyrobí pilota nebo výstužný armokoš, poté se do ní instaluje potrubí energetické piloty. Již zde může dojít k prvním výpadkům nedosažením poloměrů ohybu nebo zničením materiálu výměníku tepla na ostrých hranách svarových švů. Rovněž je možné, že transportem na místo stavby a při konečné instalaci potrubí, které není pro to určené (tlaková trubka PE100 popřípadě trubka na pitnou vodu), může dojít k dalším pozdějším defektům. Protože permanentní ochrana zařízení energetických pilot, zvláště platí pro potrubí výměny tepla, nemůže být vždy zajištěna přes celou fázi stavby, měla by se aplikovat potrubí speciálně vyráběná pro energetické piloty (je značeno na signatuře potrubí).

 

Příklady venku i doma

Jako příklad jmenujeme jeden ze zajímavých projektů v zahraničí – novou budovu IKEA v Klagenfurtu. Pro tento objet bylo realizováno více než 300 energetických pilot včetně spojování. Bylo aplikováno více přes 100.000 m potrubí. GERODUR MPM centrum pro zpracování umělých hmot GmbH a Co.KG mělo během tohoto projektu velmi těsný kontakt se zpracující firmou H. Traussnigg GmbH v Köflachu a to nejen při aktuální výrobě a dodávce materiálu, nýbrž také při inženýrsko-technickém poradenství  a podpoře ve spolupráci s úřady  doprovázejícími stavbu.

V době, kdy se architekti a projektanti snaží o co možná nejúspornější provozní náklady, vznikl u nás projekt 12 LOFTS, který jde přesně ve smyslu tohoto trendu. Moderně řešené bydlení ve stylu loftových bytů v luxusní části Prahy zahrnuje systém energetických pilot.

Jde o první instalací společnosti GEROtop, kde byla použita tato technologie. Hlavním účelem energetických základů v tomto projektu je zajištění optimální teploty přes letní období v maximálně prosklených interiérech.

Základ objektu 12 LOFTS tvoří 78 pilot o průměrech 620 – 900 mm. Délky jednotlivých pilot se pohybují v rozmezí 5 – 13 m. Dále byla využita kompletně celá základová deska o rozměrech  25 x 63 m, která je společná pro všechny tři objekty. Do energetických pilot a základové desky bylo aplikováno 7,2 km potrubí určeného speciálně do základů budov. Celý systém energetických základů bude poskytovat 60 kW chladu.

Další možností, jak dosáhnout dostatek výkonu pro tepelné čerpadlo, byly klasické vrty pro tepelné čerpadlo pod základovou deskou. Při porovnání nákladů by však zdroj chladu v podobě hlubinných vrtů představoval v této variantě třikrát vyšší investici.

 

Milan Trs, Gerotop, s. r. o.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2011 časopisu Energie 21

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *