Bionafta je příležitostí pro zemědělskou prvovýrobu

V areálu Lovochemie, a. s., byl v červnu otevřen provoz společnosti PREOL, a. s., kde se plánuje výroba zhruba 160 tisíce tun řepkového oleje ročně. Z toho bude následně asi 100 tisíc tun zpracováno na biopalivo MEŘO. O perspektivě výroby biopaliv v Preolu i v celé České republice jsme v této souvislosti hovořili s Ing. Martinem Kubů, předsedou představenstva a současně ředitelem obchodní divize skupiny AGROFERT pro PHM a biopaliva.

Ing. Martin Kubů, mimo jiné, řekl, že společnost Preol se snaží dlouhodobě aktivně podporovat nejen povinné přimíchávání biopaliv při výrobě pohonných hmot, ale spatřují také perspektivu v produkci vysokoprocentních směsí. Jde například o směsnou motorovou naftu označovanou v minulosti jako bionafta, která se skládá z 31 procent metylesteru a zbytek tvoří běžná fosilní motorová nafta. Podle ing. Kubů se toto palivo se stane v dohledné době běžnou součástí trhu s pohonnými hmotami v České republice.

 

V souvislosti s tím Preol spustil pod dohledem nezávislé renomované firmy dlouhodobý projekt zkoušek provozuschopnosti motorových vozidel na toto palivo. To vše nás vede k přesvědčení, že toto palivo, s nímž je u nás již desetiletá zkušenost, bude perspektivní. Věřím, že rostoucí poptávka přijde, až se směsná motorová nafta, dnes již viditelná na vybraných čerpacích stanicích pod obchodním názvem BIODIESEL, vrátí na čerpací stanice.

 

Agrofert v minulosti zvažoval investici i do výroby bioetanolu. Po vyhodnocení situace na našem trhu ale konstatovali, že je přeplněn. Jestliže předpokládáme, že pro rok 2010 budou u nás efektivní výrobní kapacity na MEŘO zhruba vyrovnány s potřebami trhu, tak v tomtéž roce zde bude značný převis nabídky výrobních kapacit bioetanolu nad reálnou spotřebou, a to řádově v desítkách procent. Dlouhodobý trend nejen v u nás, ale v celé střední a východní Evropě,vykazuje postupný mírný nárůst spotřeby motorové nafty a současně setrvalý pokles spotřeby benzínu.

 

Zatímco celá Evropská unie kromě vlastní produkce dováží asi 20 milionů tun motorové nafty ročně z jiných regionů, tak naopak část své výroby benzínu je nucena vyvážet na jiné než evropské trhy, především do USA, kde lze s ohledem na současnou krizi očekávat také pokles poptávky. Výroba benzínu v Evropské unii tedy bude převyšovat poptávku, což bude logicky působit dlouhodobě proti spotřebě bioetanolu, nebo obecně produktů určených do automobilového benzínu.

 

Celý článek je otištěn v čísle 4/09 časopisu Energie 21.

Rozhovor připravili::  Oldřich Přibík a Jiří Trnavský

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *