Bioplynová stanice bude sloužit i lidem v obci

V malé obci Lkáň uprostřed Českého středohoří stojí moderní bioplynová stanice. Majitelem je Zemědělské družstvo Klapý. Původně tomu ale mělo být docela jinak. Nápad postavit si vlastní ´bioplynku´ totiž jako první měli před několika lety zdejší obecní zastupitelé. A jak to nakonec dopadlo?

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

V roce 2008 se občané ve Lkáni rozhodli, že chtějí být energeticky soběstačnou obcí, což byl na tu dobu poměrně ojedinělý a odvážný plán. Zahrnoval stavbu bioplynové stanice a prodej elektřiny, centrální vytápění teplem z kogenerační jednotky a záložní kotelnu na biomasu.

Všechno ztroskotala na jednání s bankou o úvěru – zastupitelé bankéřům údajně neposkytli dostatečnou záruku …

Úsilí a peníze vložené do přípravy ale nepřišly nazmar. Projekt v roce 2012 převzalo Zemědělské družstvo Klapý, které hospodaří i v katastru zdejší obce. Výstavbu a dodávku technologie bioplynové stanice jako generální dodavatel zajišťovala v té době již renomovaná společnost Farmtec. Stavba byla dokončena v září 2013, v listopadu se rozeběhla kogenerační jednotka s motorem Jenbacher o instalovaném elektrickém výkonu 549 kW a tepelném výkonu 605 kW

BPS je zajímavá i tím, že jako jedna z prvních v Česku využívá tzv. termofilní proces, kdy bioplyn vzniká při teplotě substrátu asi 52 °C. Termofilní proces je v mnoha ukazatelích efektivnější než běžně užívaný mezofilní proces při nižších teplotách, ale je náročnější na řízení.

Stanice v současnosti využívá jen část vyrobeného tepla pro vlastní spotřebu. Další bude brzy využito na sušení dřevní štěpky a jiných zemědělských komodit – v areálu je před dokončením stavba sušárny. Znovu také s obcí začalo jednání o stavbě teplovodu k vytápění domů. Dalším projektem je likvidace odpadních vod z domácností Lkáně i několika obcí v okolí: V areálu stanice bude umístěna nádrž na hygienizaci odpadní vody. Ta se bude dovážet z domovních jímek běžnou cisternou. Zdrojem tepla pro hygienizaci bude kogenerační jednotka. Obce pak nebudou muset stavět kanalizaci a čističky.*

Připravil Jiří Trnavský

Fotografie:

Stanice je postavena technologií „kruh v kruhu“ s externí jímkou digestátu a bioplynu

Hovězí kejdu přiváží z nedalekého kravína běžná cisterna

Vedoucí stanice Ing. František Němec zvládne její obsluhu za dvě hodiny denně

Budova s kogenerační jednotkou a velínem, v pozadí rozestavěná sušárna

Kogenerační jednotka je vybavena motorem Jenbacher o celkovém výkonu 1150 kW

Střecha fermentoru nabízí pohled na kombinaci moderní technologie a historické krajiny

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *