Bioplynové stanice: Inovace a vývoj

Společnost EnviTec Biogas patří ke špičce v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě. Klientům nabízí vlastní technologické know-how a ucelený systém služeb pro komplexní řešení od projektu až po realizaci na klíč. V České republice působí od roku 2006 prostřednictvím dceřiné společnosti EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o.

Kvalitní technologie EnviTec Biogas byla mnohokrát prověřena nejen na projektech standardní velikosti (0,5-1 MWel), ale i řádově větších rozměrů, včetně největší BPS na světě v Güstrow. Ta je vybavena technologií na úpravu bioplynu, pomocí kterého je dosahováno obsahu metanu nejméně 97 %. Upravený bioplyn je vtlačován do rozvodné sítě zemního plynu.

V současné době je po celé Evropě v provozu již 400 bioplynových stanic dodaných EnviTec Biomas s celkovým instalovaným výkonem 250 MW. A společnost provozuje také 30 vlastních stanic o celkovém instalovaném výkonu 20 MW. Činnost všech BPS je on-line monitorována: v  roce 2009 byla jejich průměrná účinnost 97 procent.

Firma mimo jiné disponuje i vlastním vývojovým centrem, díky kterému uvádí v letošním roce na evropský trh několik novinek.

 

Dezintegrační mixér

Koncepce technologie EnviTec byla vždy zaměřena zejména na úpravu vstupních surovin před dávkováním do průtokového fermentoru s recirkulací, což přinášelo maximální výtěžnost bioplynu. Úpravu surovin až dosud zajišťovalo unikátní vzduchotěsné směšovací zařízení, jež bylo možné vidět jen na bioplynových stanicích EnviTec.Toto zařízení bude od letošního roku nahrazeno novým dezintegračním mixerem, který umožní až 48 způsobů „krmení“ fermentorů denně.

Rozdílem mezi vzduchotěsným směšovacím zařízením a novým dezintegračním mixerem je ten, že byla ze systému odstraněna řezačka Rota-Cut a došlo ke snížení kapacity směšovací nádrže z 10 m³ na 2 m³. V nádrži se míchají vstupní suroviny a současně oddělují nečistoty jako kamení, písek, plasty a kovy. Díky odseparování nečistot nedochází k zanášení fermentorů, nesnižuje se jeho objem a BPS nemusí být v budoucnosti dlouhodobě odstavena z důvodu čištění fermentorů. Dezintegrační zařízení je vybaveno vysokootáčkovým rotačním nožem, který je umístěn vně směšovací nádrže.

Tento nový komponent výrazně zkracuje dobu úpravy, směšování a čerpaní smíchané směsi do fermentorů a snižuje i vlastní spotřebu elektrické energie celého systému bioplynové stanice Envitec Biogas, která nepřekročí 6 %.

 

Automatické dávkování

Dalším novým komponentem je tzv. Feedcontrol. Jde o systém automatického řízení a dávkování vstupních materiálů v závislosti na aktuální produkci bioplynu a tím i výkonu kogenerační jednotky. Plně automatický systém je snadno připojitelný do běžného řídícího softwaru, který zabezpečuje chod celé bioplynové stanice.

Díky automatickému řízení není možné, aby docházelo k výrazným výkyvům v produkci bioplynu. Další výhodou je optimalizace vstupních surovin, které jsou použity a dávkovány jen v tom množství, jež je nezbytně nutné. Úspory surovin tak mohou dosáhnout 10-15 %, což představuje u běžné bioplynové stanice o výkonu 500 kW až 400-500 tis. Kč za rok.

Společnost EnviTec Biogas získala za vývoj systému EnviTec Feedcontrol ocenění „Machine of the year 2010“ (Strojní zařízení roku 2010) na největším světovém veletrhu AgriTechnica v německém Hannoveru. V jeho kombinaci se zařízeními na úpravu vstupních surovin lze dosáhnout vynikajících provozních výsledků.

 

Nový ORC systém

Velkým tématem v provozování bioplynových stanic v České republice je využití odpadního tepla produkovaného kogenerační jednotkou. Společnost EnviTec Biogas nabízí od letošního roku nový vlastní systém ORC (Organic Rankin Cycle), který byl do současnosti touto společností dodáván pouze o výkonu 100 kW a byl poměrně investičně náročný. Nové ORC je dnes k dispozici již od výkonu 50 kW a je již cenově dostupnější.

Princip zůstává stejný jako u předchozího 100 kW ORC: Zpracovává veškeré přebytečné teplo z kogenerace (spaliny, chlazení) a přeměňuje jej na dodatečnou elektrickou energii. V případě ORC o výkonu 50 kW to znamená 438 000 kWh/rok nad produkci elektrické energie vyrobené z bioplynu. Nové ORC lze napojit již na bioplynovou stanici o výkonu 500 kW, což dosud  nebylo možné.

 

JiT (Zdroj: EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o.)

Celý článek je (po korektuře)  uveřejněn v čísle 4/10 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *