Bioseparátor pro příjmovou linku

Z důvodu správné funkce bioplynových stanic (BPS) je nutné splnit požadavky na vlastnosti vstupních surovin. Vzhledem k tomu, že v komunálních (tzv. odpadářských) BPS jsou zpracovávány bioodpady vytříděné z komunálního odpadu včetně gastroodpadů, je nutné věnovat zvýšenou pozornost odstranění nežádoucích příměsí. Z tohoto důvodu je vhodné do příjmové linky zařadit separační zařízení.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2016.

V bioplynových stanicích je možné efektivně zpracovávat širokou škálu bioodpadů a surovin včetně takových, které jsou jinak obtížně zpracovatelné. Jde zejména o tyto suroviny:

– bioodpady z údržby veřejné zeleně (tráva, listí, ale nikoli dřevo),

– bioodpady z domácností a ze zahrad,

– prošlé potraviny a bioodpady ze supermarketů,

– zbytky z jídelen, restaurací a hotelů,

– bioodpady z podnikatelských provozů (pekárny, lihovary, pivovary, cukrovary, masokombináty),

– odpady z chovu hospodářských zvířat (kejda, hnůj, podestýlky atd.),

– cíleně pěstovaná biomasa (např. kukuřice, řepa, trávy, vojtěška).

Ke zpracovávání jsou přijímány i bioodpady, které obsahují množství nežádoucích příměsí, či suroviny, které jsou ještě v původním obalu (konzervy, jogurty, mléčné výrobky, masné výrobky, ovoce, zelenina apod.). Tyto příměsi se musí separovat. To lze provádět ručně, ale efektivnější způsob je, když se do příjmové linky zařadí zařízení na separaci vstupních surovin – bioseparátor.

Bioseparátory jsou určeny zejména pro zpracování dvou hlavních druhy odpadů:

– klasického netříděného komunálního odpadu, popř. již jeho oddělené biologické části (BRKO),

– kuchyňského odpadu, resp. gastroodpadu, a bioodpadu ve formě baleného zboží.

Základní charakteristika bioseparátorů:

– separace je prováděna na dvě frakce – organickou složku (po separaci se dostane přes příjmovou linku do fermentoru BPS) a anorganickou část (je určena k dalšímu zpracování recyklací apod.);

– konstrukce strojů nepočítá s „disciplínou“ původců odpadů,

– bioseparátory jsou vyráběny od malých s příkonem 9 kW až po velké s příkonem 75 kW,

– bioseparátor nemusí být součástí objektu BPS,

– vybavení bioseparátorů se liší podle tipu uživatele (např. supermarkety využívají bioseparátory, jejichž součástí je chladicí nádrž na vyseparovanou organickou složku).

V obci Dubník (Slovenská republika), kde společnost Agrotrade, s. r. o., Rožňava provozuje BPS, byl předveden vertikální bioseparátor BIO 012-11 italské firmy DODA (viz fotografie).

Ing. Petr Plíva, CSc., VÚZT, v. v. i., Ing. Jan Pathó, Agrovaria export-import, s. r. o.

Obrázky:

Volné i balené suroviny přijímané ke zpracování v BPS. Foto P. Plíva

Náročné ruční třídění surovin na lince. Foto P. Plíva

Vertikální bioseparátor BIO 012-1 pro BPS v Dubníku. Foto P. Plíva

Odseparovaná část anorganických odpadů. Foto P. Plíva

 

Komentáře ke článku 1

  • František Kabát

    Dobrý den.

    Jsme odpadářská BPS, příjem veškerých BRO a VŽP mimo kat.1. Prosím o zaslání podrobnějších údajů, včetně údajů o možné velikosti zařízení (zpracování t/hod, velikost příjmu, cca cena zařízení apod.).
    Dotaz k obr. odseparovaných anorganických odpadů – mimo jiné, jsou to brambory? Část novin, plastu nevypadá, že by prošla drcením? Z obrázku mi to tak připadá.
    Děkuji a s pozdravem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *