Časopis Energie 21

Vážení čtenáři a obchodní partneři, dvolte mi, abych vám touto cestou poděkoval za zájem o časopis Energie 21. Zájem, který v prvním roce existence časopisu dokonce předčil naše očekávání, je pro nás závazkem a povzbuzením i pro rok 2009.

Kromě prvního výročí je dalším významným mezníkem časopisu Energie 21 také vznik redakční rady v lednu 2009. Děkujeme všem novým kolegům, že členství v radě přijali a těšíme se na budoucí spolupráci. A je zde ještě jeden mezník: Od tohoto roku bude časopis distribuován i ve Slovenské republice. Redakce vydavatelství Profi Press, s. r. o., v Nitře bude monitorovat projekty obnovitelných zdrojů energie, které se na Slovensku realizují a vzájemná výměna zkušeností a informací bude pro čtenáře v obou zemích jistě přínosem.

Jakkoliv se já a my všichni bojíme toho, co současné finanční a hospodářské krize do našich firem a životů přinesou, pro obnovitelné zdroje energie se, myslím, blýská na dobré časy. Nejistota dodávek plynu z Ruska z počátku tohoto roku vylekala každého evropského státníka a problému zvaném energie nahradila nejisté ceny ropy vychylující se nejdříve o 100 % nahoru a pak zase dolů.

Dalším faktorem ve prospěch obnovitelných zdrojů energie je současný nadbytek zemědělských komodit. Z toho vyplývá, že část zemědělské půdy může být využívána k pěstování plodin využitelných pro energetické účely. Zemědělci si budou určitě více a více uvědomovat, že tržní ceny za jejich zemědělskou produkci kolísají a budou kolísat, zatímco státem garantovaná cena za dodávanou energii je pevná na 20 let dopředu. Naopak, využití zemědělské půdy pro energetické účely může odlehčit zemědělské prvovýrobě a na trhu by mohly panovat vyšší ceny, než jaké jsou v současné době.

Otázkou je, jak pootočit názor veřejnosti a veřejných správ, kteří mají třeba z bioplynových stanic nebo i ze solárních panelů a větrníků spíše obavy. Někdo se obává zápachu, někdo změny klimatu a vzhledu prostředí. To je ale postupný úkol pro všechny, kteří se produkci energie z obnovitelných zdrojů chtějí věnovat. Svým dílem se o to bude snažit i náš časopis. Ale tím prvotním úkolem je být užitečným a inspirativním časopisem pro ty, kteří chtějí energii z obnovitelných zdrojů vyrábět. Fandíme vám a držíme palce.

 

Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, s. r. o.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Představujeme časopis Energie 21:

Obsah:

Odborný, celobarevný dvouměsíčník Energie 21 je na našem mediálním trhu od roku 2008. Zabývá všemi druhy obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje pravidelné rubriky Biomasa, Bioplynové stanice, Biopaliva, Větrná energie, Sluneční energie, Vodní energie, Geotermální energie, Trh, Legislativa  a Zajímavosti. V každém čísle najdou čtenáři aktuální rozhovor a reportáž.

Čtenáři:

Provozovatelé bioplynových, větrných, solárních a malých vodních elektráren, výrobci a spotřebitelé biopaliv a bioenergie, výrobci a prodejci technologických systémů pro využití zmiňovaných typů energie, zástupci obcí, měst, příslušných segmentů státní správy, odborné spolky, sdružení, vědecká a výzkumná pracoviště, zemědělci, majitelé lokálních zdrojů tepla v domácnostech, ekologicky smýšlející širší veřejnost.
Inzerenti:

Výrobci a prodejci bionafty, firmy nabízející úpravy motorů, výrobci kotlů, peletačních zařízení, sklizňové techniky, projekční kanceláře, dodavatelé technologií a staveb bioplynových stanic, malých vodních elektráren, slunečních elektráren, výrobci a prodejci solárních panelů, tepelných čerpadel, poradenské firmy v oblasti energií.
Distribuce:

Časopis je rozšiřován v České republice a částečně i ve Slovenské republice, a to především formou předplatného. Navíc je k dispozici návštěvníkům odborných výstav, seminářů a předváděcích akcí. Současný náklad je zhruba 2000 výtisků a neustále se zvyšuje.
Periodicita:

Dvouměsíčník, expedice vždy koncem lichého měsíce.
Rozsah:

Nejméně 56 tiskových stran.
Formát:

210 x 297 mm (A4).
Cena:

45 Kč/výtisk, 270 Kč/roční předplatné.
Kontakty:

Ing. Jiří Trnavsky (redaktor), tel.: 227 018 137, mobil: 724 813 504, e-mail: jiri.trnavsky@agroweb.cz, Ing. Roman Paleček (šéfredaktor), tel.: 227 018 384, mobil: 602 283 415, e-mail: roman.palecek@agroweb.cz, Ing. Jan Kroupa (manažer inzerce), tel./fax: 227 018 171, mobil: 724 813 498, e-mail: jan.kroupa@agroweb.cz

Vydavatel:

Profi Press, s. r. o., Drtinova 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, www.agroweb.cz

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *