Česko 2030: více než třetina elektřiny a tepla z OZE

Česko se začíná vracet k obnovitelným zdrojům. Zkrácené stavební řízení a povolování podpoří vznik zhruba pěti stovek větrných elektráren. Kromě statisíců tisíců nových instalaci fotovoltaik, bude instalováno i přes milion tepelných čerpadel, akcelerátorem rozvoje bude i náhrada starých, plynových kotlů a neekologických kotlů na tuhá paliva. Komora OZE očekává, že do roku 2030 bude v Česku více než třetina elektřiny a tepla vyrobena z OZE.

Všem novým zdrojům budou krýt záda bioplynové, biometanové, vodní a další řiditelné zdroje a rovněž flexibilita včetně řízení spotřeby a akumulace nejen do baterií. V sektoru bioenergetiky lze očekávat výrazné navýšení výkonu a to především v podobě biometanu a spotřeby disponibilního tepla z existujících bioplynových stanic. Komora OZE očekává rovněž vznik prvních geotermálních výtopen a tepláren.

Solární termické systémy budou spolu s kotli, kamny, krby a výtopnami na biomasu důležitými zdroji nezávislého, levného a cenově stabilního tepla v domácnostech (vedle již zmíněné fotovoltaiky a tepelných čerpadel). U nových fotovoltaik by ale stát měl pohlídat, aby nejméně polovina vznikla na budovách či v místě spotřeby vyrobené elektřiny.

Klíčové akcelerační zóny

„Zrychlení stavebního řízení včetně správně metodicky nastavené zonace zahrnující standardní území s dvouletým povolováním i akcelerační zóny, kde bude stačit rok, bude klíčové. Oceňuji, že se do zjednodušování rozvoje obnovitelných zdrojů ministerstva - po dekádě praktické stagnace OZE v Česku - pustila. Přinese to cenově stabilní a levnější energie pro všechny,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Rozvoj všech OZE

Komora OZE také očekává vznik přibližně pěti tisíc nových solárně termických systémů každoročně, a to i na bytových domech. V této dekádě podle Komory OZE vzniknou i první pilotní projekty geotermálních zdrojů. Jejich vzniku by velmi pomohlo zavedení podpory vrtání hlubokých geotermálních vrtů, o kterém se uvažuje v rámci Národního plánu obnovy. Na zcela nových i v rámci obnovených historických lokalit vzniknou nové malé vodní elektrárny, které pomáhají i zadržovat vodu v krajině.

Aktuální a očekávaný podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě ukazuje tabulka:

Ukazatel

2021 (Eurostat)

2030 (Komora OZE)

Terajouly

(TJ)

Podíl na konečné spotřebě (%)

Terajouly

(TJ)

Podíl na konečné spotřebě (%)

Elektřina

37 055,7

14,5

102 215,3

35,3

Vytápění a chlazení

131 836,1

24,1

229 457,1

36,5

Celkem

168 891,8

17,7

331 672,4

36,4

Příspěvek České republiky

„Férový příspěvek České republiky ke splnění společného celounijního cíle, což je nejméně 42,5% podíl obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě energie ve 2030, vychází ve studii Technické univerzity ve Vídni, Energy Economics Group a European Renewable Energies Federation (EREF) na úrovni nejméně 33 %. To je v podstatě zdvojnásobení současného podílu obnovitelných zdrojů na výrobě respektive spotřebě energie. Naše výpočty a analýzy trhu ukazují, že pro jeho dosažení máme v Česku i rezervu,” řekl Martin Bursík, Senior Advisor Komory OZE a prezident European Renewable Energies Federation. Výpočet českého podílu na cíli EU byl proveden metodou 4faktorového benchmarkingu. Detail viz studie str. 19.

Red (Zdroj: Komora OZE)*

Pro výstavbu větrných elektráren budou mít zásadní význam tzv. akcelerační zóny. Foto archiv/Eldaco

Předpokládán se instalace více než milionu nových tepelných čerpadel. Foro archiv/Viessmann

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down