29.12.2021 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Česko může nabídnout zelený plyn

Podle sdružení CZ Biom může bioplyn nahradit zemní plyn ve čtvrtině českých domácností a rovněž o čtvrtinu zvýšit podíl organické hmoty v půdě. Sdružení to uvedlo v reakci na nedávný návrh EK na několik právních předpisů s cílem nasměrovat Evropu od fosilního plynu k udržitelnějším zdrojům energie.

Očekává se, že do roku 2030 bude 150 až 200 bioplynových stanic v Česku z bioplynu vyrábět asi 500 miliónů kubíků biometanu ročně. To odpovídá víc než čtvrtině roční spotřeby zemního plynu v domácnostech ČR. Biometan je plnohodnotná, obnovitelná náhrada zemního plynu. Může být uplatněn všude, kde se používá zemní plyn, včetně dopravy, kde ve stlačené (bioCNG) nebo zkapalněné (bioLNG) formě pomůže snížit emise. Jde o první pokročilé biopalivo, které je masově dostupné již dnes.

Podle návrhu Evropské komise mají zelená plynná paliva, mezi které patří právě bioplyn, biometan, obnovitelný a nízkouhlíkový vodík či syntetický metan, tvořit až pětinu konečné spotřeby energie v Evropě v roce 2050. Produkce zelených plynů bude mít formu daňové podpory, včetně odstranění přeshraničních cel. Balíček EU také zvýhodňuje pozici občasných projektů pro produkci biometanu, obdobně jako to už dříve udělal pro oblasti výroby elektřiny.

Vyrobený biometan lze použít všude tam, kde zemní plyn. Lze ho s fosilním zemním plynem míchat, či distribuovat prostřednictvím plynárenské soustavy k dalšímu využití nebo po stlačení přímo plnit do vozidel na CNG (a hovoříme o tzv. bioCNG). Biometan je ale navíc obnovitelný zdroj, který se vyrábí například z domácích bioodpadů nebo zemědělské produkce.

V Česku jsou přitom pro využití biometanu téměř ideální podmínky: rozsáhlá síť existujících bioplynových stanic v blízkosti plynárenského potrubí, možnost okamžitě využívat stávající plynárenskou infrastrukturu a v neposlední řadě poptávka státu i veřejnosti po snižování emisí skleníkových plynů a škodlivin v dopravě nebo v teplárenství.

“Přísnější odpadová legislativa a zákaz skládkování bioodpadů koncem desetiletí postupně otevřou cestu k produkci bioplynu z rozložitelných odpadů. Další příležitostí jsou cíleně pěstované energetické plodiny, které mohou pomoci k oživení venkova, zlepšení kvality orné půdy a vytvoření nových pracovních míst ve venkovských regionech,” připomíná Jan Habart z CZ Biom.

Další perspektivní technologií je výroba zeleného vodíku nebo metanu z přebytečné elektrické energie nazývaná power to gas. V Evropě jsou již pilotní projekty, ČR však na svou první instalaci teprve čeká. Na rozdíl od biometanu ještě nemáme na konverzi elektřiny na plyn vytvořen právní rámec.*

Red (Zdroj: CZ Biom)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down