Chemická analýza v řízení bioplynových stanic

Současný rozvoj zemědělských bioplynových stanic v České republice přináší jejím provozovatelům nejen tolik žádanou stabilizaci jejich zemědělského podnikání, ale také poznání, že bioplynová stanice je standardní průmyslovou výrobou vyžadující kvalitní systém řízení a regulace na vysoké úrovni.

Proces anaerobní digesce, který využívají bioplynové stanice je známým průmyslovým postupem, který má jasné a jednoznačné zákonitosti. Jako takový je možné jej nejen pasivně sledovat, ale především aktivně řídit tak, aby celá technologie dosahovala maximální celkové i specifické produkce bioplynu. Zvláště v současné ekonomické situaci musí být výroba bioplynu maximálně efektivní a ekonomicky konkurenceschopná v porovnání s alternativním uplatněním vstupních zemědělských surovin a to nejen v  zemědělství a potravinářství, ale i pro jiné technologie výroby obnovitelných zdrojů energie a biopaliv. Klíčem k úspěchu investice je pak propracovaný systém řízení a regulace produkce bioplynu. Chemické analýzy obsahu fermentorů jsou jedním z klíčových bodů tohoto systému.

 

V okamžiku kdy získáváme data některou z uvedených metod chemické analýzy, můžeme přistoupit k vlastnímu aktivnímu řízení procesní biochemie. Základním požadavkem je pak optimalizace a vzájemná synchronizace hlavních procesů tvorby bioplynu. Tyto procesy můžeme efektivně řídit a regulovat jejich výkonnost řadou chemických aditiv, které specificky ovlivňují jednotlivé bakteriální kmeny, a tím i jejich produktivitu. V praxi se pak jedná především o zajištění maximální produkční schopnosti metanogenů, tj. bakterií, které zpracovávají produkty fermentace na methan jako cílový produkt našeho zájmu. Právě tyto bakteriální kmeny jsou velmi citlivé vůči okolním vlivům, výrazně více než ostatní přítomné mikroorganizmy. Zvláště citlivé jsou tyto bakterie na nedostatek stopových prvků

 

Chemické analýzy a kvalitní procesní řízení je důležitým krokem k výraznému zvýšení produktivity bioplynových stanic. Trvale udržitelná produkce elektrické energie a tepla z bioplynu, stejně jako produkce biomethanu jako náhrady zemního plynu není možná bez kvalitní procesní optimalizace a intenzifikace anaerobní digesce. Bezproblémový chod při maximálním možném výkonu je nezbytnou podmínkou ekonomického úspěchu každé bioplynové stanice.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/10 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Jan Štambaský, Ph.D., NovaEnergo, s. r. o., www.novaenergo.cz, stambasky@novaenergo.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *