ČOV v Havlíčkůvě Brodě bude vyrábět biometan

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde čistá voda, která se dá vrátit do přírody. Z čistírenského kalu vyrábí bioplyn a hnojivo. Při  anaerobní stabilizaci čistírenského kalu (vyhnívání) vzniká energicky hodnotný bioplyn. Dnes bioplyn využívá ve dvou kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla.

Jenže to není všechno, od příštího roku budou VAK Havlíčkův Brod z bioplynu vyrábět biometan, tedy plyn 100% zaměnitelný se zemním plynem. Biometan bude vtláčen do plynárenské distribuční soustavy, jak je tomu u zemního plynu.  Z odpadních vod se sedimentací odloučí kal, který je hygienizován teplem z kogenerační jednotky vyrábějící také elektrickou energii. Zahřátí kalu podporuje vývoj bioplynu a tím pádem i stabilizaci - vyhnití. Dochází k vyhnití kalu do té míry, že může být předán do kompostárny, aby se změnil na hnojivo. Pro hygienizaci kalu používají také tepelná čerpadla využívající tepla z odpadních vod. Díky tomu ušetří bioplyn jinak spalovaný v kogenerační jednotce. Potřebnou elektrickou energii doplňují výrobou z fotovoltaické elektrárny o velikosti 0,8 MWp, aby mohli k výrobě biometanu předávat 140 kubíků bioplynu za hodinu. Do plynárenské distribuční soustavy bude následně vtláčeno 75 kubíků biometanu za hodinu.

Ekologický proces

Výroba biometanu z bioplynu je technologický proces, který ve své nejekologičtější formě spočívá v procesu membránové separace metanu. Polymerové membrány oddělují oxid uhličitý a metan. Vyrobený biometan bude distribuován plynárenskou soustavou a může být využit pro vytápění v rodinných domech, pro průmyslové účely nebo jako ekologické palivo v dopravě. „V současné době energetické krize se bioplyn jeví perspektivní energetický zdroj, který může snížit naši energetickou závislost na zemním plynu. V případě membránové separace bioplynu vzniklého vyhníváním čistírenských kalů, se jedná skutečně o 100% obnovitelný a „čistý“ zdroj energie,“ uvedl Jan Kadlec, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Přínos výroby biometanu v Havlíčkově Brodě zhodnotil i starosta města Zbyněk Stejskal.  

Projekt výroby biometanu v Havlíčkově Brodě naplňuje budoucí energetickou koncepci rozvoje města s cílem snížen emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické soběstačnosti. Vedení našeho města tento projekt maximálně podporuje.“*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down