08.11.2022 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Definice "zranitelný zákazník“ nedostačuje

Novela energetického zákona, kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, přináší i definici tzv. zranitelného zákazníka. Podle sociálních a ekologických organizací z iniciativy Energie lidem (www.energielidem.cz) je však definice příliš úzká – zahrnuje pouze lidi se zdravotním hendikepem – a zcela opomíjí socio-ekonomický rozměr energetické chudoby.

Návrh MPO podle nevládních organizací zapomíná na širokou skupinu lidí, jejichž zranitelnost nevyplývá z jejich zdravotního stavu, ale ekonomické situace, vyššího věku či kombinací vícerých kritérií. Jedná se například o rodiče samoživitele, seniory a seniorky či chudé rodiny s dětmi. Organizace proto žádají rozšíření definice a co nejrychlejší přijetí návazného nařízení vlády, které zavede cílený úsporný tarif, nebo snížené cenové stropy pro zranitelné zákazníky.

Organizace i kampaně Energie lidem naopak vítá, že novela zákona přináší potřebná ustanovení pro start komunitní energetiky v ČR, která rovněž pomůže v boji s vysokými cenami za dodávky energií, ale upozorňují, že se do návrhu dostalo i ustanovení, které by umožnilo obchodníkům s elektřinou zvednout skokově cenu dodávané elektřiny lidem, kteří se zapojí do energetického společenství.

Analýza právního stavu v oblasti zranitelného zákazníka vypracovaná právničkami expertní skupiny Frank Bold, ukazuje, že Česká republika má již téměř rok zpoždění s transpozicí právních předpisů EU ohledně zranitelného zákazníka. Ustanovení o ochraně zranitelného zákazníka a definování energetické chudoby měly členské státy povinnost transponovat do svých právních řádů nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud by to ČR udělala, tak by zranitelné domácnosti mohly být chráněny už před loňským růstem cen energií.

Podle analýzy Parlamentního institutu jde cestou sociálního tarifu Belgie, kde je určen pro sociálně slabé skupiny, které díky němu za elektřinu a zemní plyn platí nižší částky. Tarif je přidělován automaticky. V případě nutnosti (jak nastalo v říjnu 2021) je těmto lidem dále poskytován poukaz na energie. Estonsko zavedlo kompenzace ceny elektřiny, plynu a tepla (kompenzuje 80 % růstu ceny) pro rodiny, které mají příjem pod úrovní mediánu. Ve Francii byla v zimě 2021 zavedena přímá finanční podpora zranitelným domácnostem formou tzv. „chèque énergie“ ve výši 100 eur pro 5,8 mil. domácností. V Německu stát nabídl domácnostem s nízkými příjmy jednorázové granty, vyplácené v průběhu léta 2022, kdy domácnosti dostávají vyúčtování od dodavatelů energií. Španělsko zavedlo sociální bonus na elektřinu ve výši 25 % pro zranitelné a 40 % pro těžce zranitelné zákazníky. Podobně zavedlo i sociální bonus pro zranitelné zákazníky na kompenzaci nákladů na vytápění odstupňovaný podle klimatických oblastí země. Ve Švédsku byla zavedena automatická kompenzace růstu cen elektřiny, které pomohla dvěma milionům domácností.*

(Zdroj: Nevládní organizace)

Foto archiv/Solarisys-Adobe Stock 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down